Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

NCC: NORSK ANLÄGGNINGSVERKSAMHET GÅR VÄSENTLIGEN BÄTTRE - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NCC:s norska anläggningsverksamhet går nu
"väsentligen mycket bättre". Det är en av flera delar inom byggkoncernen där
läget har förbättrats sedan vinstvarningen i oktober.

Det säger vd:n Tomas Carlsson till Nyhetsbyrån Direkt.

De åtta norska anläggningsprojekten som bolaget tog nedskrivningar i under
hösten är nu "i huvudsak avslutade", dessa hade 99 procents upparbetandegrad
vid halvårsskiftet, enligt vd:n.

"Vi har inte funnit några nya norska problemprojekt eller inom någon annan del
av verksamheten", säger han vidare.

Han påpekar att NCC nu är mer fokuserat i projekt som bolaget bearbetar och
sedan lämnar anbud på. Det handlar om ett fokus på prognoser av projekt samt
sedan hur NCC tar fram resultat i projekt.

NCC har nu vidare avslutat ett "antal verksamheter" som det inte vill verka
inom, säger vd:n. En del av den genomgång som Tomas Carlsson genomförde i
fjol och presenterade resultatet av i oktober var avyttring och nedläggning
av olönsam verksamhet.

Exempelvis planerar NCC för en avyttring av divisionen Road Service inom
affärsområdet Infrastructure. Road Service omsatte 635 miljoner kronor med
ett rörelseresultat om 6 miljoner kronor i årets andra kvartal.

Planen har uppgivits vara att ha klart med en försäljning av Road Service
under innevarande år.

"Den processen går framåt. Vi kommer att meddela marknaden när vi har något
nytt att säga i frågan", säger vd:n.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News