Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

NCC: Resultat efter finans 657 Mkr väntas i 2 kv - SIX

2 kv 2013, Mkr Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Orderingång 14.532 14.001 14.450 15.227 15.453
Försäljning 14.269 13.603 14.078 15.396 13.733
Rörelseresultat 737 680 717 847 517
Resultat före skatt 657 591 636 779 447
Nettoresultat 498 443 480 584 341

(SIX) Byggbolaget NCC väntas rapportera ett resultat efter
finansnetto på 657 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013,
enligt SIX Market Estimates enkät med 6 analytiker.
Det kan jämföras med 447 miljoner kronor motsvarande kvartal i
fjol. Rörelsemarginalen på koncernnivå väntas uppgå till
3,1 procent, jämfört med 2,1 procent samma kvartal i fjol.

Orderingången väntas landa på 14.532 miljarder kronor, med
intäkter på 14.269 miljarder kronor i kvartalet.

NCC:s strategi är att fram till 2015 öka antalet
bostäder i pågående produktion till minst 7.000. Vid utgången av
2012 låg nivån på 5.800 bostäder i pågående produktion och för
perioden januari till mars var produktionen vid periodens slut
1.185 bostäder.

I rapporten för första kvartalet skrev vd Peter Wågström att
bolaget tror på en bättre marknadsutveckling under det andra
halvåret men framhöll samtidigt att man fortsättningsvis är
oroliga för den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Bolaget
kommer att följa utvecklingen noggrant för att se hur detta kan
komma att påverka den förväntade förbättringen på byggmarknaden.

Inför delårsrapporten för andra kvartalet har flera analyshus
höjt sina estimat för helåret 2013 gällande vinst per aktie.
Bakgrunden till den positivare bilden är diversifierad, men
bland annat kan nämnas att NCC:s branschkollegor har slagit
marknadens förväntningar samtidigt som NCC i det andra kvartalet
annonserat fler order än i föregående kvartal och i förhållande
till samma period föregående år. Samtidigt så har NCC redovisat
ett flertal större avyttringar inom Property Development,
däribland Hagastaden, vilka väntas påverka resultatet på
koncernnivå positivt.

Byggmarginalerna står dock fortsättningsvis i fokus för
intresset tillsammans med orderingången där flera analytiker
väntat sig en ökning i andra kvartalet.

"Värderingen är attraktiv givet våra förväntningar på en
återhämtning för byggmarginalerna som följer av en större
orderstock och ökad byggaktivitet", skriver en analytiker.

Construction-verksamheten i Sverige fortsätter att oroa
investerare medan utsikterna för Danmark och Norge anses vara
bättre inom affärsområdet. Samtidigt så ser några analytiker en
ljusning för enheten.

"En svag start på 2013 men en ökad aktivitet inom housing
borgar för ett bra fjärde kvartal och ett bra 2014 samtidigt som
vi väntar oss bättre resultat från Construction-verksamheten i
andra halvåret", skriver en analytiker inför delårsrapporten.

Property Development har haft en hög aktivitet. En analytiker
bedömer att enheten kommer göra avyttringar för 2,2 miljarder
kronor 2013 och 1,7 miljarder 2014 med en förväntad avkastning
om 521 miljoner kronor respektive 243 miljoner kronor, vilket
torde påverka utdelningen positivt. Utsikterna för ytterligare
avyttringar ser starka ut under året och nästkommande år.

Affärsområdet Roads resultat är också alltjämt viktigt för
koncernen men får ej stort fokus i andra kvartalet.

Analytikerna gillar NCC-aktien och pekar bland annat på att
värderingen är attraktiv och att utdelningen väntas ligga kvar
på en hög nivå framöver med anledning av avyttringar inom
PD-verksamheten. Av de sex analytiker som delgett sina
rekommendationer har fyra rekommendationen köp, en behåll och en
rekommenderar sälj. Den genomsnittliga riktkursen hamnar på 174
kronor per aktie. Stängningskursen den 12 augusti var 172,70
kronor.

Rapporten släpps på fredag den 16 augusti, klockan 08.00.
En press- och telefonkonferens med webcast hålls klockan 10.00.

Estimat från Carnegie, Danske Markets Equities, DNB Markets,
Nordea Markets, SEB Enskilda och Swedbank Markets ingår i
enkäten.

Ludwig Sandgren, tel +46 31 350 64 65
ludwig.sandgren@six-group.se
SIX News

Författare TIC