Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-22

NCC:s återköpsprogram avslutat - återköp av aktier av serie B i NCC vecka 46, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 14 november - 18 november 2022 återköpt sammanlagt 369 068 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om. Återköpsprogrammet som inleddes den 11 maj 2022 är härmed avslutat då maximalt antal aktier har återköpts, totalt 10 077 740 B-aktier, till ett sammanlagt belopp om cirka 1 miljard kronor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 10 procent B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1,5 miljarder SEK som NCC tillkännagav den 27 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 11 maj 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

B-aktier i NCC har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt dagligt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde(SEK)
aktier) (SEK)
2022 28 511 100,1722 2 856 010
-11
-14
2022 88 858 99,6408 8 853 882
-11
-15
2022 94 233 99,4244 9 369 059
-11
-16
2022 91 351 98,9582 9 039 931
-11
-17
2022 66 115 100,3974 6 637 774
-11
-18

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för NCC AB:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår NCC:s innehav av egna aktier per den 18 november 2022 till 10 843 582 B-aktier. Det totala antalet aktier i NCC uppgår till 108 435 822.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Z. Lindstedt, Group Treasurer, NCC, 070 545 2054
Maria Grimberg, Head of Communication NCC, 070 896 12 88
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se,NCC:s Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Författare Cision