Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Nederman: Årsstämma 2020 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 27 april 2020.
På årsstämman var 28 228 425 aktier representerade vilket motsvarar
80.44 % av samtliga utestående aktier.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2020 till ett sammanlagt
arvode om 1 580 000 kronor, att fördelas med 540 000 kronor till
styrelseordföranden och med 260 000 kronor vardera till övriga
årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande
direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott
utgår med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till
ledamot.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde
Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel, Sam Strömerstén och Sven
Kristensson. Johan Hjertonsson valdes till styrelsens ordförande..

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden
intill slutet av årsstämman 2021 med auktoriserade revisorn Staffan
Landén som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier.
Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv
av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna
aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall
mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav
av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av
samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med
högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för
styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i
enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier
får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid
förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska
motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
§1, §6 och §11 i bolagsordningen, i syfte att anpassa bolagsordningen
till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen
om värdepapperscentralen och kontoföring av finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på
infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra
industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på
branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en
innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att
optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av
utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca.
2600 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på
nedermangroup.com (http://www.nedermangroup.com)

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nederman/r/arsstamma-2020-i-nederman-holding-...
https://mb.cision.com/Main/1732/3098053/1236960.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.