Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-15

Nedräkning till lansering

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Brighter har säkrat finansiering och tecknat flera avtal med lanseringspartners för Actiste®. Dessa framsteg sänker risken vilket tillsammans med ett ökande intresse för healthtechbolag påverkar vår bedömning positivt.

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonne­mangstjänst som av­ser att underlätta egenvården av diabetes. Mobil­operatörer är de tilltänkta försäljningskanalerna och bolagets har avtal på plats för sina fokusmarknader, bland annat med Telia. Potentialen är större både i antal patienter och i tillväxt på de andra initiala fokusmarknaderna Indonesien och Thailand men signalvärdet på avtal och lansering i Sverige är stort. Produktionsavtal och logistik­lösningar finns på plats med renommerade samarbets­partners. Actiste® har definitivt kommit närmare den planerade lanseringen under andra halvåret 2017. Genom investerings­åtagandet av L1 Capital på upp till 100 miljoner kronor exklusive teckningsoptioner har Brighter skapat sig ett finansiellt utrymme för att säkerställa att lanseringsarbetet kan fortskrida som planerat.

Det finns ytterligare pusselbitar som måste falla på plats innan det hela kan ta fart. CE-certifieringen är ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden. Det är också ett villkor för subvention vilket troligen är en förutsättning för en snabb utrullning på den svenska marknaden.

Marknaden för Actiste® är betydande och vi bedömer att bolagets produkt fyller en lucka mellan de enkla och de mer komplexa lösningar som idag finns på marknaden. Lyckas bolaget etablera Actiste är uppsidan mycket stor och kan dessutom bana väg för andra applikationer inom Brighters Drug Delivery platform (DruDe™).

Efterfrågan på tjänster inom digital och mobil hälsa växer kraftigt, parallellt med att antalet diabetes­patienter ökar. Det spär på intresset för healthtechbolag med diabeteslösningar och ger stöd åt värderingen. Vi bedömer att temperaturen i aktien bör stiga i takt med att lanseringen rycker närmare. Det motiverar en mer positiv syn. Innan vi har ett besked om CE-certifiering stannar vårt råd vid Öka.

Författare Mats Hyttinge