Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Net Gaming Europe: Delårsrapport kvartal 2 2019

Utmanande kvartal men fortsatt god rörelsemarginal och kassagenerering

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna minskade till 3 497 kEUR (4 597).
· EBITDA minskade till 2 024 kEUR (2 983).
· Resultat efter skatt minskade till 1 242 kEUR (2 088)
· Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,016 EUR
(0,029).

· Total NDC-tillväxt minskade med 29%, största vertikalen Casino
minskade med 33%.

· Kassaflöde för den löpande verksamheten minskade till 1 983 kEUR
(2 533 kEUR).

Första halvåret 2019

· Intäkterna minskade till 7 550 kEUR (8 925).
· EBITDA minskade till 4 577 kEUR (6 085).
· Resultat efter skatt minskade till 3 183 kEUR (4 232)
· Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,042 EUR
(0,061).

· Total NDC-tillväxt minskade med 22%, största vertikalen Casino
minskade med 24%.

· Kassaflöde för den löpande verksamheten minskade till 4 824 kEUR
(5 094 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Förvärv av BettingGuide.se som lanseras på den reglerade svenska
spelmarknaden.

· Förstärkt ledningsgrupp med ny Head of M&A med tillträde 29 april
2019.

· Lansering av nytt designkoncept för CasinoGuide i UK och US samt
Casinospielen.de i Tyskland i syfte att öka användarvänlighet samt
konvertering.

· Ny teknisk plattform har lanserats, vilken medför snabbare
laddningstider, ökad användarvänlighet samt skalbarhet vid geografisk
expansion och lansering av nya digitala varumärken.

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Förvärv av MaxFreeBets.co.uk, ett ledande varumärke inom betting
på den reglerade brittiska spelmarknaden.

VD-ord: Fortsatt långsiktigt goda möjligheter för Net Gaming trots
politiska regleringseffekter

Som förväntat påverkas vi under andra kvartalet av fortsatta politiska
regleringseffekter på den europeiska spelmarknaden. Intäkterna
minskade till 3 479 kEUR (4 597). EBITDA-marginalen minskade något
till 58% (65%) och det löpande kassaflödet uppgick till 1 983 kEUR (2
533). Trots ett utmanande kvartal och minskade intäkter visar vi att
vår affärsmodell och rörelsemarginal är fortsatt god.

Andel Rev Share fortsatte öka under kvartalet och uppgår nu till hela
47% jämfört med 30% för ett år sen eller 12% för två år tillbaka.
Omställningen ger oss en stabilare och mer förutsägbar intäktsbas som
gynnar oss långsiktigt. Vi har som tidigare kommunicerat upplevt en
ökad konkurrens i Nordamerika och har under andra kvartalet samt i
inledningen av tredje kvartalet lanserat flera viktiga
produktsatsningar i regionen. Vi förväntar oss en fortsatt god
potential i Nordamerika över tid.

Tack vare vår starka kassagenerering har vi resurser att fortsätta
expandera verksamheten organiskt enligt vår tillväxtstrategi. Vi har
under andra kvartalet bl.a. uppgraderat vår egenutvecklade tekniska
plattform, i syfte att öka skalbarheten och tempot för geografisk
expansion samt förbättra snabbheten för våra digitala varumärken. Vi
har även lanserat vår bettingprodukt på det nya varumärket
BettingGuide.se. Även våra varumärken CasinoGuide samt
Casinospielen.de har nylanserats med förbättrad design,
användarvänlighet och användarnytta i Storbritannien, USA och
Tyskland. Vi kommer framöver hålla högt tempo med fler lanseringar på
ett flertal geografiska marknader.

Vårt förvärvsfokus har ökat och i slutet av det andra kvartalet
förvärvade vi BettingGuide.se, som nu kommer att bli vårt varumärke
på den reglerade svenska marknaden. Vidare har vi efter periodens
utgång förvärvat Maxfreebets.co.uk, ett väletablerat digitalt
varumärke på den reglerade brittiska spelmarknaden. Vi ökar därmed
tempot inom bettingvertikalen och samtidigt adderar vi till två nya
intäktsben på reglerade marknader vilka vi bedömer ha god långsiktig
utvecklingspotential.

Vår ambition är att fortsätta jobba fokuserat för en ökad geografisk
spridning av våra intäkter dels genom förvärv och dels genom organisk
tillväxt på både befintliga och nya geografiska marknader. Att
kontinuerligt minska risken i bolaget genom att sprida den politiska
risken över flera geografiska marknader är en strategi vi kommer att
driva framgent.

Vi ser attraktiva affärsmöjligheter framåt att på en starkt
fragmenterad marknad disciplinerat genomföra förvärv till rimliga
värderingar och som uppfyller våra investeringskriterier. Vår
utgångspunkt är att förvärven främst kommer finansieras genom vår
relativt stora befintliga kassa samt våra starka löpande kassaflöden.
Att använda befintlig kassa samt kassaflöden på detta sätt är jag
övertygad om skapar goda värden för Net Gamings aktieägare över tid
då vårt övergripande finansiella mål är vinsttillväxt per aktie.

Jag är inte nöjd med hur vi presterat under det andra kvartalet men
jag är förhoppningsfull att vi kommer uppvisa förbättrade
EBITDA-nivåer framöver.

Marcus Teilman, VD och koncernchef

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: marcus.teilman@netgaming.se

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: gustav.vadenbring@netgaming.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00
399.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/delarsrapport-kvartal-2-2...
https://mb.cision.com/Main/11576/2881406/1090307.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.