Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Net Gaming Europe: Ett Dynamiskt Kvartal med ökande momentum

Net Gaming Europe AB (publ) har gjort ett stabilt kvartal, där vi
succesivt ökat produktiviteten under kvartalet. Efter kvartalets
utgång har refinansiering genomförts, vilket ger bolaget arbetsro att
fortsätta utveckla verksamheten med fokus på lönsam organisk tillväxt

Första kvartalet 2020

· Intäkterna uppgick till 3 191 kEUR (4 053).
· EBITDA uppgick till 1 742 kEUR (2 553).
· Resultat efter skatt uppgick till 2 759 kEUR (1 941).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,036 EUR
(0,026).

· New Depositing Customers (NDC) minskade med -16% (-15%).
· Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 1 625 kEUR (2
835 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Styrelsen utsåg Robert Andersson till ny VD och koncernchef med
omedelbart tillträde. Förändringen syftar till att skapa bättre
förutsättningar för Net Gaming att återgå till tillväxt med
bibehållen lönsamhet och skapa aktieägarvärde på kort och lång sikt.
Marcus Teilman lämnade därmed som VD samt styelseledamot

· Net Gaming utförde ytterligare återköp av bolagets egna
företagsobligationer över marknaden, motsvarande ett nominellt belopp
om 55 mkr. Inkluderande tidigare kommunicerade återköp om 67 mkr, har
Net Gaming återköpt obligationer för 122 mkr

· Net Gaming gav en uppdatering kring resultatet för Q1 2020 samt
påverkan från COVID-19 och beslutade att senarelägga årsstämman samt
publiceringen av årsredovisningen

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Net Gaming ansökte i april om godkännande från
obligationsinnehavarna gällande vissa ändringar i villkoren för
bolagets obligationslån

· Finansieringen säkerställd med vissa villkorsändringar primärt en
förlängning av löptiden till september 2022 samt en bibehållen ränta
om 7,25%

· En genomlysning av bolagets verksamhet drivs av den nye VD'n och
ämnar skapa en mer tydlig operativ organisation med fokus på att
driva affären framåt.

· Bolagets påverkan från COVID-19 efter periodens utgång har
fortsatt vara i linje med den kommunikation som skedde per 31 mars
2020. Efterfrågan på casino- och pokertrafik visar en fortsatt
positiv trend efter periodens utgång.

· Publicering av årsredovisningen 2019 gjordes den 30 april

VD-ord: Join The Ride
Jag har under lång tid följt de flesta bolagen inom spel- och
affiliatebranschen och det är alltid ett bolag som har kittlat mitt
intresse vilket är Net Gaming, ett bolag med stor potential men där
jag tycker mig ha sett att företaget inte har nått hela vägen fram.
Nu har jag den stora förmånen att vara bolagets nytillträdda VD och
kan tillsammans med mina medarbetare se till att vända bolagets
utveckling. Tittar vi på det gångna kvartalet med 3,191 kEUR i
intäkter och 1,742 kEUR i EBITDA ser vi att vi fortsatt marginell
nedgång. Nu är vårt fokus att ta vara på bolagets potential i form av
medarbetare, kunder, slutanvändare, brands och geografiska marknader
framåt i hög fart.

Bolaget är fullt av outnyttjad talang där organisation och
arbetsflödena inte varit optimalt utformade och till viss del haft
fel fokus. Det positiva i detta är att vi som team tillsammans
relativt snabbt identifierat de "lågt hängande frukterna" och
förändringsarbetet pågår nu i högt tempo. Planen framåt är tydlig och
jag är övertygad om att vi har en ljus framtid. Nu gäller det att ha
fokus på operationell effektivitet samtidigt som vi bygger en stark
organisation för framtiden.

Om vi lämnar första kvartalet och tittar framåt, vilket är det som är
intressant och där fokus ska ligga. Det ligger först och främst ett
större och mycket spännande förändringsarbete framför oss för att
driva tillväxt samt lönsamhet. Det känns som att hela bolaget är med
på detta samt förstår vikten av att förändra sättet att tänka och
arbeta, där våra kunder och användare kommer först, vilket skapar vår
affär. Net Gaming är, för att vara i denna bransch, ett "gammalt"
bolag som håller på att hitta tillbaka till sin entreprenörsanda och
snabbhet - viljan och förståelsen finns där!

I april initierade vi ett röstningsförfarande för att ändra vissa
villkor i vår utestående obligation, däribland att förlänga
förfallodagen med två år till September 2022. Detta är nu klart,
vilket är mycket glädjande samt ett styrkebesked av bolaget i rådande
marknad. Säkerställandet av refinansieringen kommer vara bra för
såväl aktie och obligationsägare samt ger oss arbetsro att fortsätta
utveckla bolaget med fokus på lönsam organisk tillväxt och därigenom
sänka skuldsättningsgraden samt bygga aktieägarvärde framgent.

Nu börjar vi skriva ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia där
vi som har förmånen att arbeta inom företaget gemensamt kommer bygga
ett starkare, lönsammare och roligare företag, vilket kommer gynna
alla såväl kunder, slutanvändare, leverantörer och inte minst dig som
aktieägare.

Join The Ride

Robert Andersson, VD och koncernchef

Net Gamings VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar
rapporten klockan 10:00 och presentationen följs av en frågestund.
Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på
netgaming.se eller via
https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q1-2020

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande
nummer:

Från Sverige: +46856642703
Från Storbritannien: +443333009260
Från USA: +18446251570
Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängliga på netgaming.se och kan ses i efterhand.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-mail: info@netgaming.se
Websida: www.netgaming.se

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 20
maj 2020 08.00 CET.

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter
främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners
genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder -
främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare
av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget
grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta.
Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier.
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/ett-dynamiskt-kvartal-med...
https://mb.cision.com/Main/11576/3116484/1250953.pdf
https://mb.cision.com/Public/11576/3116484/848564f3fee1285d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.