Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

NET INSIGHT: COVID-19 PÅVERKADE INTÄKTER SLUTET 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Net Insight såg under inledningen av det första
kvartalet en positiv trend och ett antal aktiviteter genomfördes som ett led
i att bygga en starkare verksamhet inom Media Networks. Mot senare delen av
kvartalet skiftade världens fokus mot den globala spridningen av covid-19.

"Intäkterna påverkades under slutet av kvartalet negativt av
marknadsstörningarna och uppgick till 94 miljoner kronor, -13% jämfört med Q1
2019", skriver bolaget i delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 8 miljoner kronor och påverkades positivt av
valutaeffekter.

"Covid-19 har haft en tydlig negativ påverkan på affärsläget, i Asien under
större delen av kvartalet och i USA och Europa under senare delen av
kvartalet. Tack vare aktiva åtgärder för att hantera våra kostnader når vi
ett resultat som utifrån de tuffa förutsättningarna är bra", skriver vd
Crister Fritzson i rapporten.

Net Insight har sett begränsade effekter på sin leveransförmåga och den
utökade produktutvecklingen har i stort sett bibehållit samma fart under hela
kvartalet.

"Vi planerar att fortsätta på samma aktivitets- och investeringsnivå även
under Q2", skriver Crister Fritzson.

Vad gäller covid-19 och dess effekter på verksamheten påverkar den generellt
höga osäkerheten, kombinerat med inställda och/eller uppskjutna liveevents
och ligor, kunder och affärsläget på alla Net Insights huvudmarknader.

"Vår bedömning är att minskningen av intäkter under kvartalet kan hänföras
till effekter relaterat till covid-19", heter det.

Net Insight har vidtagit åtgärder för att begränsa effekterna på sin personal,
kundverksamheten och resultat.

"Vårt huvudscenario utgår från fortsatta restriktioner med relaterad
affärspåverkan under andra kvartalet, följt av en långsam återhämtning",
skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News