Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

NET INSIGHT: OMSÄTTNING MINSKADE, RÖRELSERESULTAT ÖKADE 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Net Insights nettoomsättning minskade till 94,0
miljoner kronor under första kvartalet 2020, jämfört med 109 miljoner
motsvarande period i fjol. I jämförbara valutor var minskningen -17,6
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 8,3 miljoner kronor (-4,5), vilket motsvarade
en rörelsemarginal om 8,8 procent (-4,1).

Exklusive jämförelsestörande poster om -0,9 miljoner kronor (-3,4) uppgick
rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till 9,3 miljoner kronor (-1,1).

Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till
251 miljoner kronor (-8,5). Här ingår realisationsresultat om 246 miljoner
(-) avseende avyttrad verksamhet.

Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 245 miljoner kronor (-32,0).
Exklusive likvidpåverkan från avyttring av dotterföretag uppgick kassaflödet
till -57,0 miljoner kronor (-32,0).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News