Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-24

Net Trading Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ) idag den 24 september 2021 beslutades följande.

Beslut om ändring av bolagsordningen varigenom företagets namn ändras

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra företagsnamn från Net Trading Group AB (publ) till GET Group AB (publ) förutsatt registrering hos Bolagsverket samt att ändra verksamhetsbeskrivningen enligt följande lydelse: Bolaget skall indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning, försäljning och äganderätt till energiproduktion och energibesparing, jämväl äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Vid extra bolagsstämman var cirka 19,08 procent av rösterna representerade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Reidar Michaelsen, styrelseordförande, +47 930 58995, ir@ntginvestor.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021, kl. 18:00 CEST.

Författare Cision