Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Net Trading Group AB: Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed delårsrapport för koncernens verksamhet under första tre kvartalen 2020.

Sammanfattning koncernen perioden januari - september 2020

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 024 kSEK (51 084 kSEK)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 446 kSEK (-4 298 kSEK)
 •  Resultat per aktie efter utspädning 0,04 SEK (-0,28 SEK)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 001 kSEK (2 795 kSEK)

Sammanfattning moderbolaget perioden januari - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 48 kSEK (40 763 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 476 kSEK (-710 kSEK)

Sammanfattning koncernen perioden juli - september 2020

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (12 132 kSEK)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -128 kSEK (-1 523 kSEK)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,01 SEK (-0,10 SEK)

Sammanfattning moderbolaget perioden juli - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (10 391 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -128 kSEK (-1 527 kSEK)

    
Väsentliga händelser under perioden juli - september

 • Det har under perioden inte bedrivits någon operativ verksamhet i NTG.
 • Ledningen och styrelsen har under perioden arbetat med att förhandla och utvärdera potentiella företag för en RTO (omvänt förvärv).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NTG har ingått avtal med Lightcircle AS om ett omvänt förvärv (RTO).
 • Vid extra bolagsstämma 6 november beslutades om apportemission där NTG förvärvade Lightcircle AS.
 • Stämman valde ny styrelse.
 • Styrelsen utsåg Morten Revill till ny VD.
 • Styrelsen beslutade den 17 november om företrädesemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman.
 • Teckningstid 30 november - 14 december 2020, se ytterligare information på www.ntginvestor.se

VD Morten Revill kommenterar

Efter att den norska regeringen beslutade att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet på 350 norska kronor, med verkan från och med den 1 januari 2020 upphörde förutsättningarna för NTG att driva verksamhten vidare.

Tidigare styrelse och VD har under året sökt efter ett lämpligt bolag för att föreslå aktieägarna ett omvänt förvärv.

Under senaste veckorna har ett förvärv genomförts och jag har fått förtroende att som ny VD driva verksamheten genom Lightcircle AS som är ett nordiskt teknikföretag som fokuserar på elektroniska konsumentprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i Kongsberg, Norge.
Lightcircle har utvecklat, tillverkar och säljer Kokong, världens första appfria, autonoma smarta kontakt, liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av en elbil i en vanlig typ av uttag. Företagets unika laddningsteknik har utvecklats för säker, grön, energibesparande laddning av konsumentelektronik (allt från mobiltelefoner till hybrid- / elbilar). Kokong-produkter kan lätt användas av alla, oavsett ålder eller kompetens. Företagets energibesparande och laddningssäkra lösningar är perfekt positionerade för stora megatrender av energi och en grönare miljö. Lightcircle har också flera andra produkter under utveckling och ett mål att skapa ett nytt, nordiskt industriellt äventyr.

Lightcircle har under september och oktober månad ingått ett flertal distributionsavtal så att produkterna nu är på väg att rullas ut i de stora elektronikbutikerna i Norden.

Göteborg den 26 november 2020
Morten Revill, VD

      
För ytterligare information kontakta Morten Revill, VD, Net Trading Group NTG AB,
Tel +47 41637272, morten@lightcircle.io

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

Net Trading Group NTG AB (publ) är utvecklare och producent av smarta och unika elektroniska konsumentvaror. Genom dotterbolaget Lightcircle AS marknadsförs Kokong-seriens smarta eluttag.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.ntginvestor.se (http://www.maxgodis.se)

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.