Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-14

Net Trading Group AB: Stora mängder sällsynta jordartsmineraler hittade i geotermiskt vatten på vissa platser

Förutom att ge fossilfri värme och el kan en del geotermiskt vatten generera extra kassaflöde genom att det innehåller stora mängder sällsynta jordartsmineraler, beroende på lokal geologi.

Den geotermiska energins unika ställning i framtidens energimix

Storskalig produktion av förnybar energi kräver också storskalig energilagring, om energin ska kunna levereras kontinuerligt. Ett av många användningsområden för litiumjonbatterier är att driva elektroniska apparater och lagra energi från vind- och solkraft. För att klara de globala klimatmålen till 2050 kommer det att behövas fem gånger mer litium än vad som bryts idag,  (http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf)enligt Världsbanken (Källa: https://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf).

Den nya guldrushen efter miljövänligt litium

Litium är avgörande för övergången till förnybara energikällor, men gruvdriften av det har tagit hårt på miljön. Att bryta litium med traditionella metoder ger i sig en skadlig miljöeffekt, eller rättare sagt tre stycken: koldioxidutsläpp samt påverkan på vatten och mark.

För närvarande erhålls litium främst från gruvbrytning i berg, där mineralen bryts i dagbrott och rostas med hjälp av fossila bränslen, vilket lämnar fula ärr i landskapet, kräver stora mängder vatten och medför stora koldioxidutsläpp.

Den andra traditionella metoden, att bryta litium från underjordiska fyndigheter, är ännu mer vattenkrävande och sker dessutom oftast i delar av världen med stor vattenbrist, vilket leder till att lokalbefolkningen ifrågasätter hur hållbart detta är.

En mer hållbar källa till litium finns djupt under våra fötter. Att utvinna litium ur geotermiskt vatten har en jämförelsevis minimal miljöpåverkan, med mycket låga koldioxidutsläpp. Konsultföretaget Minviro har upptäckt att utvinning av geotermiskt litium har avsevärt lägre miljöpåverkan både i fråga om koldioxidutsläpp och påverkan på vatten och mark.

Koldioxidfri värme och energi - och koldioxidfritt litium

Rock Energy planerar redan att producera koldioxidfri värme och energi från geotermiskt vatten. Samma geotermiska vattenkällor innehåller på vissa platser litium och andra sällsynta jordartsmineraler. Utvinning av litium ur geotermiskt vatten har blivit möjligt genom tekniska framsteg inom både prospektering och utvinning. Det miljövänliga litium som erhålls blir ett koldioxidfritt litium.

- Alla de rena tekniker vi behöver för att bekämpa klimatförändringarna, som vindkraftverk, solpaneler och batterier, är samtliga mycket mineralintensiva. Vi måste se till att vi utvinner dessa material så ansvarsfullt som möjligt. Annars är det inte ens motiverat att utveckla de nya teknikerna. Koldioxidfritt litium kan bli ett kraftfullt exempel på ett mineral som krävs för hållbar energi, och som utvinns på ett hållbart sätt, säger Lars Christian Beitnes, VD för NET Trading Group NTG AB, som äger Rock Energy Group.

Den energi som används vid utvinningen av sällsynta jordartsmineraler kan erhållas från den geotermiska anläggningen

Det finns olika metoder för att utvinna litium ur geotermiskt vatten. Rock Energy pumpar upp hett geotermiskt vatten till ytan, och om vattnet innehåller de relevanta sällsynta jordartsmineralerna används värmen för att driva litiumutvinningsprocessen, och överskottsel matas ut i elnätet.

Attraktiv källa till extra kassaflöde, med potential att bli främsta intäktskälla

Färska upptäckter av den högsta koncentrationen av litium som någonsin hittats i geotermiskt vatten öppnar dörren till en ny affärsmodell inom denna förnybara energikälla.

- Det blir verkligen en matchvändare för branschen att kunna säga att vi producerar inte bara energi, vi producerar inte bara värme - vi producerar också litium, och närmare bestämt koldioxidfritt litium, menar Lars Beitnes.

Miljömässiga och sociala effekter genom elbilsproduktionens leverantörskedja

Efterfrågan på litium förväntas skjuta i höjden de närmaste åren till följd av övergången till elbilar. Det verkar också som att efterfrågan på litium med lägre miljöpåverkan ökar allt mer. Det finns tecken på att biltillverkarna har börjat tänka på de miljömässiga och sociala effekterna från deras leverantörskedja för elbilar.

Spårbarhet i leverantörskedjorna för litiumbatterier

I nuläget kan importen orsaka problem med mänskliga rättigheter, eller koldioxidutsläpp på grund av de långa transporterna. Litium är framtidens mineral - en avgörande komponent i elbilsbatterier och inom andra högteknologiska användningsområden. Att utvinna och bearbeta det lokalt kommer därför att vara en stor drivkraft i energiövergången och bli en avgörande faktor för att nå klimatmålen.

- Europa förväntas se en enorm ökning i efterfrågan på litium, med sitt uttalade mål om att ha en bilpark med 30 miljoner elbilar till 2030. EU kommer snart att anta riktlinjer för att införa spårbarhet i leverantörskedjorna för litiumbatterier. Vissa av de stora biltillverkarna har redan börjat teckna avtal om hur de köper in litium med låga koldioxidutsläpp, för de ser vart utvecklingen är på väg, tillägger Lars Beitnes.

Rock Energy Group (rock.energy (http://www.rock.energy)) är ett helägt dotterbolag till Net Trading Group NTG AB (publ).

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD - NTG

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: lars.beitnes@ntginvestor.se

Eller:  ir@ntginvestor.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl 08.30

Författare Cision