Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

NetJobs Group AB: Årsredovisning och koncernredovisning NetJobs Group AB (publ) 2019

2020-05-07

2019 i korthet

·
Nettoomsättningen uppgår till 23,6 (33,5) MSEK.

·
Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.

·
Rörelsemarginalen uppgick till -19,5% (-17%).

·
Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK.

·
Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,24) SEK.

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 (-3,7)
MSEK.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI

AFFÄRSIDÉ
NetJobs affärsidé är att erbjuda jobbsajter som fungerar som
marknadsplatser på Internet där arbetsgivare hittar och rekryterar
framtida medarbetare, och där arbetstagare hittar attraktiva jobb och
information om deras framtida karriär.

VISION
NetJobs vision är att vara marknadsledande på de nischade och breda
marknader vi verkar.

STRATEGI
Rätt människor
Att strukturerat attrahera, rekrytera och behålla rätt människor är A
och O.

Rätt system
Genom att systematisera alla processer, steg och detaljer i vår
verksamhet ökar skalbarheten, ökar förutsägbarheten och
personberoendet minskar. Inget lämnas åt slumpen, allt ska styras
genom system, rutiner, mallar.

Delight
Vi ska erbjuda användarvänliga och effektiva jobbsajter som ständigt
förbättras i små steg varje dag.

Speed
Vi jobbar i ett högt tempo i en entreprenöriell Doer-anda.
Vi fattar snabba beslut med kontrollerade risker. Vi är snabba från
tanke till handling.

FINANSIELLA MÅL

ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL
NetJobs övergripande finansiella mål är årlig resultattillväxt per
aktie om minst 20 %.

LÖNSAMHET
Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 35 %.

VD har ordet
Vi har ett tufft 2019 bakom oss. Nettoomsättningen minskade 29% till
23,8 MSEK med ett negativt rörelseresultat som uppgick till -4,6 msek
och en rörelsemarginal om -19,5%.

Under 2019 har vi jobbat hårt med att sänka bolagets fasta kostnader
för att parera våra minskade intäkter.

Jag kan konstatera att vi har ett hårt arbete framför oss för att
vända de senaste årens negativa trend.

Vi är i starkt behov av att vända till lönsamhet och positivt
kassaflöde för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation
och stärka det egna kapitalet.

Jag ser fram emot att tillsammans med personalen arbeta för att
bolaget uppnår lönsamhet så fort som möjligt.

Jag tillträdde januari 2020 och kommenterar utifrån det perspektivet.
VD, Niklas Eriksson

Årsredovisningen i sin helhet återfinns även under Finansiella
rapporter på Bolagets hemsida, NetJobsgroup.com
(https://www.NetJobsgroup.com/).

För ytterligare information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD,
niklas.eriksson@netjobs.com eller telefon: +46-8-67 87 420
(http://tel:004686787420).

Stockholm den 7 maj 2020
NetJobs Group AB (publ)

Information i denna pressrelease är sådan information som NetJobs
Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2020 kl. 21:20.

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med
digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår
tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi
kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt
av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer
Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified
Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail:
corp@avanza.se

Tel: 08-409 421 20 (http://tel:08-409 421 20).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netjobs-group-ab/r/arsredovisning-och-koncern...
https://mb.cision.com/Main/18711/3106866/1244068.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.