Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

NetJobs Group AB: NetJobs Group, Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

2020-05-15 08:30

JANUARI - MARS

(jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen minskade 45% till 4,5 (8,2) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till 0,3 (-0,7) MSEK.
· Rörelsemarginalen ökade till 6,0% (-8,1).
· Resultat efter skatt ökade till 0,2 (-0,6) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 0,01 (-0,03) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-0,5)
MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Niklas Eriksson tillträdde som permanent VD i januari 2020.
· Covid-19 har haft en negativ påverkan avseende omsättning under
mars

· Bolaget har korttids permitterat majoriteten av personalen i
samband med Covid-19 utbrottet och erhållit stöd om 962 TSEK som
utbetalats i april.

· Bolaget har ansökt om och fått beviljat likviditetsförstärkning
via skattekontot om 460 TSEK.

· Bolagets årsstämma har skjutits upp på grund av situationen med
Covid-19. Datum för stämman är ännu inte fastställt och kommer att
kommuniceras via bolagets hemsida och via pressmeddelande.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2020

· Covid-19 har haft en negativ påverkan avseende omsättning under
inledningen av andra kvartalet och bolaget bedömer en fortsatt stor
osäkerhet kring effekterna av Covid-19 under andra kvartalet.

Styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant då behovet är stort
att öka lönsamheten samt förbättra kassaflödet för att stärka
bolagets ansträngda likviditetssituation och stärka det egna
kapitalet.

VD-kommentar

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 4,5 MSEK och
rörelseresultat före skatt uppgick till 0,3 MSEK med en
rörelsemarginal om 6%. Under inledningen av första kvartalet hade vi
en ansträngd likviditet som under kvartalet förbättrats något.

Vi har under första kvartalet fortsatt att anpassa kostnaderna för att
kunna parera lägre intäktsnivåer och visa lönsamhet. Vi har också
försökt anpassa vårt erbjudande efter rådande marknadsförhållanden.

Under mars och i inledningen av andra kvartalet har vi märkt negativa
effekter av kundernas efterfrågan pga Covid-19 och en förändrad
arbetsmarknad. Utvecklingen framöver är mycket svår att förutsäga.
Vissa kunder har rekryteringsstopp och det påverkar vår försäljning
negativt. Även vår försäljning av jobbmässor har påverkats negativt.
Trots rådande omständigheter vände vi till vinst i kvartalet.

Under andra kvartalet kommer vi att arbeta hårt för att fortsätta
anpassa kostnadsmassan med målsättningen att nå lönsamhet och
positivt kassaflöde framgent.

Styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant då behovet är stort
att öka lönsamheten samt förbättra kassaflödet för att stärka
bolagets ansträngda likviditetssituation och framförallt stärka det
egna kapitalet.

VD, Niklas Eriksson

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida NetJobsGroup.com
(http://www.NetJobsGroup.com) under Finansiella rapporter.

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande
aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004
har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin
fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i
rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är
sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified
Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj
2020 kl. 08:30.

För mer information kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB,
niklas.eriksson@netjobs.com

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till
Avanza Bank:

Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netjobs-group-ab/r/netjobs-group--delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/18711/3112690/1248247.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.