Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, til...

Erik Hallberg har under tiden från den 1 maj till den 31 december 2019
verkat som interimistisk VD och från 1 januari 2020 till den 1 juli
2020 som koncernchef för Netmore Group AB. I samband med att Ove
Anebygd utses till ny koncernchef, från den 1 september 2020, har
styrelsen tillfrågat Erik Hallberg om att återgå till styrelsen och
verka som arbetande vice styrelseordförande.

Erik Hallberg har på ett förtjänstfullt sätt skapat aktieägarvärde och
under ca 1 år skapat en stark värdetillväxt och ny struktur för
bolaget. För att säkra en god fortsättning kommer bolaget kalla till
en extra stämma under sommaren 2020 för att justera bolagets
bolagsordning och nominera Erik Hallberg.

"Styrelsen är väldigt glada att annonsera att Erik Hallberg kan
fortsätta i Netmore som ledamot i styrelsen och som arbetande vice
ordförande säger Rolf Norberg, Ordförande Netmore Group AB.

"Erik Hallberg och bolagets ledningsteam har under 1 år genomfört
integration av Blink Services AB, Omnipoint AB samt Bredbandsson AB.
Samtidigt som bolaget tillförts över 100 MSEK i eget kapital och
genomfört en snabb expansion och investering i såväl nätverks
infrastruktur som plattform för integration av kunders olika
plattformar. Utan denna insats hade vi inte varit där vi är nu",
fortsätter Rolf Norberg.

"Jag vill vidare tacka nuvarande VD Erik Hallberg för det fantastiska
jobb han har åstadkommit med teamet på Netmore."

För ytterligare information, kontakta

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89,
RolfN49@gmail.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande
lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder.
Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem
för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group
bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth
Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på
Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/netmore-group-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/15900/3118649/1252737.pdf

Författare Cision News