Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

NeuroSearch A/S: Offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Nordic Transport Group Holding A/S' frems...

Selskabsmeddelelse
21. august 2019

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE
I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF
GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Nordic
Transport Group Holding A/S' fremsatte overtagelsestilbud

Med henvisning til NeuroSearch A/S' ("NeuroSearch") meddelelse af 7. august
2019 (nr. 18 - 19) om offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende det
pligtmæssige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch
fremsat af  Nordic Transport Group Holding A/S ("Tilbuddet"), offentliggør
NeuroSearch i dag bestyrelsens redegørelse i henhold til § 22 i
bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud.

Bestyrelsen opfordrer aktionærerne til at læse redegørelsen i sin helhed,
før de vælger at acceptere eller undlader at acceptere Tilbuddet.

Bestyrelsens redegørelse er vedlagt denne meddelelse.

Øvrige oplysninger
Som oplyst i selskabsmeddelelser af 5. april 2019 og 9. juli 2019 har
NeuroSearch og Nordic Transport Group A/S ("NTG") indgået en ikke-bindende
hensigtserklæring om (i) en sammenlægning af NeuroSearch og NTG ved at
aktierne i NTG (og aktier i visse af dets datterselskaber) indskydes i
NeuroSearch mod udstedelse af nye aktier i NeuroSearch til aktionærerne i
NTG, samt (ii) et udbud af aktier til nye investorer ("Transaktionen"). Det
er hensigten, at Transaktionen gennemføres i 4. kvartal 2019. NTG er
nærtstående selskab til NTG Holding.

Det bemærkes, at Transaktionen i henhold til udstederreglerne vil udgøre et
"identitetsskifte", jf. udstederreglernes pkt. 2.9. Nasdaq Copenhagen A/S
("Nasdaq") har oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil foretage en vurdering af
om NeuroSearch efter gennemførelse af Transaktionen kan opretholde sin
børsnotering efter ændringen af identitet. Nasdaq har desuden oplyst
NeuroSearch, at Nasdaq vil indlede en proces, hvor børsen vil tage stilling
til, om NeuroSearchs aktier fortsat kan være optaget til handel, medmindre
NeuroSearch i det væsentligste følger modellen med sammenlægning med NTG i
overensstemmelse med ovennævnte tidsplan.

Mikkel Primdal Kæregaard                                      Allan
Andersen                                                                                       
Bestyrelsesformand                                                Adm.
direktør

Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil +45 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i NeuroSearch, hvis
deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument,
registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold
til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken
direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion,
hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med
den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i
besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til
Tilbuddet, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle
nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at
overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe
værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i
henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkende på
baggrund af et af Finanstilsynet godkendt tilbudsdokument, som indeholder
de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger
om hvordan Tilbuddet kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at
læse tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde
vigtige oplysninger.

Vedhæftede filer

* Neurosearch - Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af bestyrelsens
redegørelse - 21. august 2019 - DK

* NeuroSearch - Bestyrelsens redegørelse - 21. august 2019 - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.