Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

NeuroSearch A/S: Offentliggørelse af Prospekt og indikativt kursinterval for det planlagte indirekte offentlige udbud af No...

Selskabsmeddelelse nr. 26 - 19
24. september 2019

MÅ IKKE UDSENDES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, HVERKEN HELT ELLER
DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN
ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet heri indeholder et udbud
af værdipapirer. Køb eller tegning af værdipapirer i NeuroSearch A/S (?
NeuroSearch?) bør kun ske på grundlag af oplysningerne i et af NeuroSearch
offentliggjort prospekt (?Prospektet?) i forbindelse med det mulige
offentlige udbud og optagelse til handel og officiel notering af de udbudte
aktier på Nasdaq Copenhagen A/S (?Nasdaq Copenhagen?). Eksemplarer af
Prospektet er, med visse undtagelser, tilgængelige på både Nordic Transport
Group A/S' og NeuroSearchs hjemmeside.

Offentliggørelse af Prospekt og indikativt kursinterval for det planlagte
indirekte offentlige udbud af Nordic Transport Group gennem NeuroSearch

Prospektet og det indikative kursinterval i forbindelse med det indirekte
planlagte offentlige udbud af Nordic Transport Group A/S (?NTG Company?)
gennem NeuroSearch (?Udbuddet?) og efterfølgende optagelse til handel og
officiel notering af de udbudte aktier på Nasdaq Copenhagen er i dag blevet
offentliggjort.

Udbuddet er betinget af gennemførelsen af en transaktion, hvorved NTG
Company indirekte opnår en børsnotering. Nordic Transport Group er en
hurtigt voksende speditionsvirksomhed, der er specialiseret i arrangering
og håndtering af transport af varer i hele Europa og resten af verden med
lastbil, skib og fly.

Bestyrelsesformand i NTG Company, Eivind Kolding, udtaler:
?Med offentliggørelsen af prospektet i dag runder NTG en væsentlig milepæl
i virksomhedens historie. Da NTG blev etableret i 2011 var målet at skabe
en stor nordeuropæisk transportkoncern. Gennem høj organisk vækst og 20
opkøb er det mål nået. NTG har nu et mål om at blive en global
speditionsvirksomhed, og børsnoteringen er et vigtigt skridt i den retning
og skal blandt andet sikre fleksibilitet til at gennemføre nye
værdiskabende opkøb ?

CEO for Air & Ocean divisionen i Nordic Transport Group, Mikkel Fruergaard,
udtaler:
?Vi har i de seneste fire år præsteret en årlig gennemsnitlig vækst på 38
procent i omsætningen og 49 procent i indtjeningen, så vi mener, at vi har
et rigtig godt udgangspunkt for at blive børsnoteret. Vi ser fortsat
muligheder for vækst, både organisk og gennem opkøb i et stort og meget
fragmenteret marked ?

Resumé af Udbuddet

* Indikativt kursinterval på DKK 71 - DKK 89 pr. udbudsaktie a nominelt
DKK 20 svarende til en markedsværdi af NeuroSearch og NTG Company og
dets konsoliderede datterselskaber (?Nordic Transport Group?) på ca.
DKK 2 mia. - DKK 2,5 mia.
* Udbuddet består af:
o Et basisudbud på op til 10.559.729 stk. aktier (eksklusive
aktier omfattet af overallokeringsretten). NeuroSearch vil
udbyde op til 3.521.127 stk. nyudstedte aktier, der vil rejse
et bruttoprovenu på ca. DKK 250 mio. De sælgende aktionærer vil
udbyde op til 7.069.168 stk. aktier ved en kurs i den høje ende
af kursintervallet, op til 6.993.547 stk. aktier ved en kurs i
midtpunktet af kursintervallet og op til 7.038.602 stk. aktier
ved en kurs i den lave ende af kursintervallet (eksklusive
aktier omfattet af overallokeringsretten)
o En overallokeringsret til at købe op til yderligere 1.583.959
stk. aktier, som de sælgende aktionærer har tildelt Danske Bank
A/S, på vegne af Joint Global Coordinators, til at dække
overallokeringer eller korte positioner, om nogen, i
forbindelse med Udbuddet. Overallokeringsretten svarer til 15
procent af basisudbuddet og kan udnyttes, helt eller delvist,
fra første handels- og officielle noteringsdag af de udbudte
aktier på Nasdaq Copenhagen og indtil 30 kalenderdage derefter
* Udbuddet forventes at resultere i free float på mellem 38,8 procent
og 40,9 procent af NeuroSearchs aktiekapital efter gennemførelse af
Udbuddet, afhængig af den mulige udnyttelse af overallokeringsretten
* Udbudsperioden løber fra og med den 24. september 2019 til og med
senest den 7. oktober 2019 kl. 11.00 (dansk tid), dog tidligst den 4.
oktober 2019 kl. 11.00 (dansk tid)
* Udbudsprisen forventes offentliggjort den 7. oktober 2019 senest kl.
15.00 (dansk tid), og optagelsen til handel og officiel notering af
de udbudte aktier på Nasdaq Copenhagen forventes at være den 9.
oktober 2019, medmindre dette tidspunkt fremrykkes fordi
udbudsperioden lukkes før den 7. oktober 2019
* NeuroSearch vil rejse bruttoprovenu på ca. DKK 250 mio. til at
foretage opkøb med henblik på at understøtte Nordic Transport Groups
fremtidige vækst
* Udbuddet er betinget af gennemførelsen af en transaktion, hvor
NeuroSearch vil erhverve alle aktier i NTG Company og visse af dets
datterselskaber, således at NTG Company indirekte opnår en
børsnotering. Nordic Transport Groups virksomhed vil blive udøvet af
koncernen med NeuroSearch som moderselskab i Nordic Transport Group
efter gennemførelse af transaktionen
* Efter Udbuddet vil NeuroSearch, NTG Company, bestyrelsen og
direktionen være underlagt en 360-dages lock-up, mens de sælgende
aktionærer vil være underlagt en 180-dages lock-up, i hvert tilfælde
med visse undtagelser

Detaljer om Udbuddet

Udbuddet består af et udbud af op til 10.559.729 stk. aktier a nominelt DKK
20 i NeuroSearch (eksklusive aktier omfattet af overallokeringsretten).
NeuroSearch udbyder op til 3.521.127 stk. nyudstedte aktier a nominelt DKK
20 (de ?Nye Udbudte Aktier?), der vil rejse et bruttoprovenu på ca. DKK 250
mio. Under forudsætning af en kurs i midtpunktet af kursintervallet vil
NeuroSearch udbyde op til 3.125.000 stk. Nye Udbudte Aktier og under
forudsætning af en kurs i den høje ende af kursintervallet vil NeuroSearch
udbyde op til 2.808.989 stk. Nye Udbudte Aktier. Nordic Transport Group
Holding A/S såvel som visse aktionærer i NTG Company og dets
datterselskaber (de ?Sælgende Aktionærer?) udbyder op til 7.069.168 stk.
nyudstedte aktier a nominelt DKK 20 ved en kurs i den høje ende af
kursintervallet, op til 6.993.547 stk. nyudstedte aktier a nominelt DKK 20
ved en kurs i midtpunktet af kursintervallet og op til 7.038.602 stk.
nyudstedte aktier a nominelt DKK 20 ved en kurs i den lave ende af
kursintervallet (eksklusive aktier omfattet af overallokeringsretten) (?
Salgsudbudsaktierne? og sammen med de Nye Udbudte Aktier, de ?Udbudte
Aktier?).

Endvidere er Emissionsbankerne blevet tildelt en overallokeringsret til at
købe op til 1.583.959 stk. yderligere aktier fra de Sælgende Aktionærer
svarende til 15 procent af de Udbudte Aktier. Overallokeringsretten kan
udnyttes, helt eller delvist, op til 30 kalenderdage efter optagelsen til
handel og officiel notering af de Udbudte Aktier på Nasdaq Copenhagen.

Udbudskursen vil blive fastlagt ved bookbuilding og forventes at blive
offentliggjort, sammen med det endelige antal Udbudte Aktier solgt i
Udbuddet, gennem Nasdaq Copenhagen senest kl. 15.00 (dansk tid) den 7.
oktober 2019.

Udbudsperioden løber fra og med den 24. september 2019 til og med senest
den 7. oktober 2019 kl. 11.00 (dansk tid) og tidligst den 4. oktober 2019,
kl. 11.00 (dansk tid). Udbudsperioden for købsordrer for beløb til og med
DKK 3 mio. kan lukkes før resten af Udbuddet. En sådan tidligere hel eller
delvis lukning vil i givet fald blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Betaling for og afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted
omkring den 11. oktober ved levering af aktier i ISIN DK0061141215 mod
kontant betaling i danske kroner til investorernes konti hos VP SECURITIES
A/S og gennem Euroclear Bank S.A./N.A. som operatør af Euroclear System og
Clearstream Banking S.A.

Der er ansøgt om, at de Udbudte Aktier optages til handel og officiel
notering under handelssymbolet ?NTG? på Nasdaq Copenhagen. Optagelsen til
handel og officiel notering af de Udbudte Aktier forudsætter bl.a., at
Udbuddet ikke tilbagekaldes før afvikling af Udbuddet, og at NeuroSearch
offentliggør en meddelelse herom, såvel som at der er et tilstrækkeligt
antal aktionærer med en minimum aktiebeholdning på EUR 1,000, at et
tilstrækkeligt antal aktier er fordelt i offentligheden, og at den nye
bestyrelse vælges på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt
til at blive afholdt den 7. oktober 2019.

Bestyrelsen i NeuroSearch har den 24. september besluttet at udnytte den
til bestyrelsen tildelte bemyndigelse i vedtægternes § 4.3 til at udstede
de Nye Udbudte Aktier. De Nye Udbudte Aktier udstedes uden fortegningsret
for de eksisterende aktionærer og vil efter udstedelse oppebære samme
rettigheder i ernhver henseende som eksisterende aktier i NeuroSearch. De
Nye Udbudte Aktier forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen ved
gennemførelse af Udbuddet den 11. oktober 2019.

Den første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen for de
Udbudte Aktier forventes at være den 9. oktober 2019. De Nye Udbudte Aktier
forventes at have første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq
Copenhagen den 14. oktober 2019, men alle Udbudte Aktier erhvervet af
investorer vil blive afviklet via aktier, som forventes at have første
handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen den 9. oktober
2019.

Hvis Udbuddet annulleres eller tilbagekaldes før afvikling, vil Udbuddet og
ethvert relateret arrangement bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk
blive annulleret, ethvert beløb modtaget i forbindelse med Udbuddet vil
blive returneret til investoren uden tillæg af renter (fratrukket
transaktionsomkostninger, hvis nogen) og optagelsen til handel og officiel
notering af de Udbudte Aktier på Nasdaq Copenhagen vil blive annulleret.
Som konsekvens heraf vil enhver handel i de Udbudte Aktier gennemført på
eller uden for markedet før afvikling af Udbuddet medføre, at investoren
bliver ansvarlig for ikke at kunne levere de solgte aktier, og investorer,
som har solgt eller købt aktier på eller uden for markedet kan lide et tab.
Alle handler med de Udbudte Aktier før afvikling af Udbuddet er for de
involverede parters regning og egen risiko. 

Udbuddet består af (i) et offentligt udbud til private og institutionelle
investorer i Danmark og (ii) privatplacering til institutionelle investorer
uden for USA i henh...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.