Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

NEUROVIVE: 26% TECKNADE MED STÖD AV RÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Neurovives företrädesemission tecknades
motsvarande 26,2 procent med stöd av teckningsrätter och 0,3 procent utan
stöd av dessa. Emissionsgaranter tecknade för motsvarande 63,5 procent.

Företrädesemissionen tecknades således totalt till 90 procent, vilket innebär
att Neurovive tillförs cirka 67 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kronor.

Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen
uppgår till cirka 31 procent.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News