Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari - juni 2019

Medfödda mitokondriella sjukdomar i fokus

Väsentliga händelser april - juni

· Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, godkänner NeuroVives
IND-ansökan (Investigational New Drug) vilket möjliggör kliniska
studier i USA av bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT.

· Högsta domstolen meddelar dom rörande en skiljedom mellan
NeuroVive och CicloMulsion AG. Högsta domstolen avslår NeuroVives
överklagande.

· Årsstämma i NeuroVive hölls den 25 april i Lund.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· NeuroVive inleder den andra delen av sin kliniska fas Ia/b-studie
med KL1333.

· NeuroSTAT har erhållit Fast Track-status från den amerikanska
läkemedelsmyndigheten, FDA, vilket underlättar såväl den kliniska
utvecklingen som vägen till marknaden.

Finansiell information Andra kvartalet (april - juni 2019)

· Nettoomsättning: 85 (0) KSEK
· Övriga rörelseintäkter: 1 000 (1 278) KSEK
· Resultat före skatt: -20 769 (-25 481) KSEK
· Resultat per aktie*: -0,14 (-0,40) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning**:-0,14 (-0,40) SEK

Finansiell information Första halvåret (januari - juni 2019)

· Nettoomsättning: 85 (0) KSEK
· Övriga rörelseintäkter: 1 000 (1 452) KSEK
· Resultat före skatt: -34 591 (-38 534) KSEK
· Resultat per aktie*: -0,23 (-0,61) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning**: -0,23 (-0,61) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före
utspädning vid periodens utgång.

** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter
utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad samt finns tillgänglig på vår
hemsida www.neurovive.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/neurovive-pharmaceutical-ab-ntp-/)

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för
långtidsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt,
som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av
medfödd mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT
för traumatisk hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas.
Forskningsportföljen omfattar också projekt för mitokondriell
myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för
sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela
vägen till marknad med eller utan partners. För projekt som riktar
sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas.
En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018
till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av
lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).
NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien
finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-pharmace...
https://mb.cision.com/Main/6574/2884717/1093034.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.