Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

NEUROVIVE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -16,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Neurovive Pharmaceutical redovisar ett
resultat efter skatt på -16,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2020
(-13,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (-0:12).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -28,1 miljoner kronor (-20,4)
med likvida medel på 29,6 miljoner kronor (113) vid rapportperiodens utgång.

I april beslutade Neurovive om en riktad emission av aktier om totalt cirka 20
miljoner kronor till Hadean Ventures. Bolaget har även genomfört en
företrädesemission som i början på maj uppgavs tillföra bolaget cirka 67
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till
cirka 13 miljoner kronor.

I vd-ordet upprepar Neurovive förseningen i sin pågående fas1a/b studie med
läkemedelskandidaten KL1333 till följd av utbrottet av covid-19.

Neurovive arbetar med olika alternativ för KL1333 genom att modifiera
utformningen av den kommande fas 2-studien, som beräknas kunna starta under
första halvåret 2021.

Bolagets planer att ta läkemedelskandidaten NV354 in i klinisk fas under 2021
bedöms i nuläget inte påverkas av covid-19-pandemin.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News