Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

NEUROVIVE: RIKTAD EMISSION 20 MLN KR TILL HADEAN VENTURES

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Neurovive Pharmaceutical har beslutat om en
riktad emission av aktier om totalt cirka 20 miljoner kronor till Hadean
Ventures. Teckningskursen för aktierna kommer att ligga inom intervallet 0:70
till 0:75 kronor, bestämt av det volymvägda genomsnittspriset under perioden
1 juni till 12 juni 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hadean Ventures är en nordisk life science-investerare som avser att vara en
aktiv ägare i Neurovive inklusive styrelserepresentation. Som en följd av den
riktade emissionen kommer teckningsperioden i den pågående
företrädesemissionen att förlängas till 29 april 2020.

Kapitalet från den riktade emissionen kommer att användas för att ytterligare
främja den kliniska utvecklingen av KL1333, Neurovives ledande projekt inom
primära mitokondriella sjukdomar (PMD) och för att avancera det andra
PMD-projektet, NV354, till klinisk utveckling.

Den riktade emissionen innebär en utspädning på upp till 9,09 procent baserat
på att den pågående företrädesemissionen i Neurovive tecknas fullt ut.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News