Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

New Equity Venture: Delårsrapport ett 2020

Stockholm 2020-05-28

Fullständig rapport finns bilgad.

VD har ordet
Jag, mina medarbetare och våra medmänniskor är mitt uppe i en
historiskt kris och vi vet inte hur den finansiella marknaden kommer
se ut efter COVID-19. Med andra ord har vi idag ingen aning om vad
som kommer ske under de kommande kvartalen, men NEVI har långt innan
COVID-19 arbetat för att stärka bolagets finansiella ställning och
jag bedömer att vi generellt sett är väl förberedda och är i gott
skick. Vidare fokuserar vi på att hantera effekterna för våra
medarbetare och innehav samt säkerställa kassaflöde och likviditet
för NEVI.

Noterade innehav
Det är kul att flera av våra noterade innehav fortsätter utvecklas
fint. Att MOBA påvisar såväl ökad vinst samt positivt kassaflöde är
starkt. I MOBA ser vi såväl kortsiktigt som långsiktigt ökad tillväxt
som vinst och kassaflöde. Jag vill även belysa den nya gruppen
ORGO/HUBSO, konstellationen har mycket stor potential och kommer
under kommande år ha hög tillväxt med ett mål för 2020 mellan 50 - 70
MSEK. Avslutningsvis vill vi belysa CGIT vilka utvecklats starkt
under från halvåret 2019.

Ej noterade innehav med fokus på kassaflöde
Vi har inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla en mindre
portfölj med ej noterade bolag med större ägande. Syftet är att skapa
en portfölj med bolag som ska bidra med positivt kassaflöde för att
långsiktigt kunna stötta våra noterade innehav utan att vara tvungna
att avyttra innehav. Första steget i denna process är W & IT
Solutions Group.

Resultat och Balansräkningen
Resultatet för kvartal ett 2020 är tillfredsställande men inte bra och
vår underliggande verksamhet är starkare än någonsin. Men i
jämförelse med 2019 är resultatet lägre, detta med anledning av
försäljningen av OGI som skedde under kvartalet ett 2019. Koncernens
resultat påverkas positivt av intressebolag MOBA, medan
dotterbolagen W & IT Solutions Group och GOGO samt intressebolagen
Orgo Tech, Game Chest, iApotek och HUBSO påverkade resultatet
negativt. Dock visar flera av innehaven positivt EBITDA-resultat
vilket är ett av våra grundkrav. Bolagets balansräkning är
betryggande, men vi kommer som vi tidigare kommunicerat arbeta med
att stärka den ytterligare.

Framåt
Vi går i talande stund igenom stora prövningar, inte bara i Sverige
utan i hela världen, och hoppas såklart denna tid snart är över.
Samtidigt kan dessa tider ge oss möjligheter men vår erfarenhet har
lärt oss att tider som dessa kommer till ett slut och därför håller
vi kontinuerligt örat mot rälsen för att se var vi kan finna nästa
innovation eller geografiska expansion. Vi har sedan tidigare haft
som mål att att etablera oss i USA under 2020, detta kan flyttas fram
något, men kommer ske så snart världen öppnar upp igen. Med detta
sagt ser vi fram emot kommande kvartal med fler investeringar såväl
direkt, som genom våra innehav samt ökat underliggande substansvärde.
Vårt långsiktiga mål (3-5 år) att inneha 40-50 innehav med tillgångar
mellan 750 - 1000 MSEK ligger kvar.

På återhörande
Thomas Jansson
Verkställande direktör
New Equity Venture Int AB
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Inf ormationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj
2020.

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com
New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera
i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och
lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna
affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har
Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och
betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive
dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom
en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende
affärs- och strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/delarsrapport-ett-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/12115/3121920/1254975.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.