Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-30

New York: Bolagens intäkter höll uppe under rapportperiod 3 kv

(SIX) Rapportsäsongen i USA går liksom hemma i Sverige mot
sitt slut. SIX News har granskat utfallen i delårsrapporter för
närmare 100 av de största bolagen under perioden juli till
september.

I bevakningen ingår de allra största bolagen noterade på den
amerikanska börsen, däribland de 30 Dow-komponenterna, men också
bolag som konkurrerar till svenska bolag och industrier.

Genomgången visar att ungefär hälften av bolagen överträffade
såväl förväntningarna som förra årets resultat under samma
period gällande vinsten per aktie. Vad gäller intäkterna ökade
dessa i 38 procent av fallen mot förra året, men minskade
samtidigt för något fler företag. Däremot kan omsättningen
beskrivas som något bättre än vad som väntats, speciellt i
förhållande till samma undersökning under det andra kvartalet.

Fokus på den amerikanska marknaden under delårsperioden juli
- september har varit riktat mot Federal Reserves åtgärder för
att stimulera ekonomin och få ordning på såväl bostadsmarknaden
som sysselsättningen.

Jämfört med motsvarande undersökning som gjordes av SIX under
årets andra kvartal minskar antalet rapporter som överträffar
förväntningarna vad gäller vinsten per aktie. Under perioden
slog bolagens justerade nettovinster de värden som väntats i 54
procent av fallen, vilket kan jämföras med att 61 procent av
bolagen överträffande förväntningarna under perioden innan.

För omsättningen gäller det motsatta. Under perioden lyckades
28 procent av bolagen överträffa analytikerna förväntningar för
bolagens intäkter, vilket kan jämföras med mer blygsamma 12
procent under den föregående perioden. Dock tycks siffrorna peka
på en något sämre utveckling för bolagens omsättning, jämfört
med samma kvartal förra året.

Sammanfattningsvis tycks vinsterna i en mindre hög grad
överträffa förväntningarna. Men försäljningen verkar samtidigt
inte ha krympt så mycket under perioden som analytikerna
fruktat.

Prognoserna har insamlats av Zacks Estimates och såväl utfall
som förväntningar representerar i de flesta fall resultat
exklusive engångsposter.

Ett resultat bedöms vara under eller över förväntningarna om
det frångår jämförelsesiffran med mer än 2 procentenheter. Under
2 kv presenteras motsvarande siffror för perioden april - juni.

Utfall jul - sep 2012

Res ex eo
Jmf Zacks prognoser Bättre Oförändrat Sämre Totalt
Förändring, antal 50 27 16 93
Förändring, % 54% 29% 17%
---------------------------------------------------------------
(2 kv 61% 20% 19% )

Res ex eo
Jmf 2011 Bättre Oförändrat Sämre Totalt
Förändring, antal 43 9 39 91
Förändring, % 47% 10% 43%
---------------------------------------------------------------
(2 kv 53% 6% 41% )

Omsättning
Jmf Zacks prognoser Bättre Oförändrat Sämre Totalt
Förändring, antal 26 46 21 93
Förändring, % 28% 49% 23%
---------------------------------------------------------------
(2 kv 12% 62% 27% )

Omsättning
Jmf 2011 Bättre Oförändrat Sämre Totalt
Förändring, antal 35 17 39 91
Förändring, % 38% 19% 43%
---------------------------------------------------------------
(2 kv 46% 13% 41% )

Arvid Raa, tel +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.