Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-03

NEWTON NORDIC AB: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 20 20

KONCERNEN: PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2020
 

  • Nettoomsättning: 1 564 (3 321) kSEK

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -66 (333) kSEK

  • Resultat efter skatt: -654 (183) kSEK

  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)

  • Resultat efter skatt per aktie: -0,01 (0,003) SEK

Väsentliga händelser under perioden
 

» 25 augusti meddelar Newton Nordic att bolagets NEWTON-system används för första gången inom amerikanska Major League Baseball, vilket förväntas leda till en ökad efterfrågan inom amerikansk sport.
» 28 augusti meddelar Newton Nordic att bolaget från och med 31 augusti ökar arbetstiden från 40% till 60% i det Covid-19-relaterade korttidsarbetet.

» 14 september beslutar Newton Nordics styrelse, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av högst 28 780 967 units, ca 20,1 MSEK.
 

» 17 september meddelar Newton Nordic att bolaget säkrat en order från sin första kund på den schweiziska marknaden, tjänstebolaget RemoteCamSystems GmbH. Ordern omfattar två NEWTON S2 kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka 1 MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett NEWTON-system till ett värde av 0,5 MSEK. Leverans kommer ske under första kvartalet 2021.
 

» 30 september lanserar Newton Nordic den nya kontrollpanelen NEWTON C2 som ett steg i den pågående satsningen mot att adressera marknaden för teleskopiska kranar. En första order på uppgradering till den nya kontrollpanelen har erhållits från norska Empire Media AS.

 

Väsentliga händelser efter perioden

» 1 oktober håller Newton Nordic en extra bolagsstämma på bolagets kontor i Linköping. Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om företrädesemission av units.
 

» 6 oktober offentliggör Newton Nordic ett memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 12 oktober 2020. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida (https://newtonnordic.com/).
 

» 8 oktober meddelar Newton Nordic att bolaget från och med 12 oktober avslutar det Covid-19-relaterade korttidsarbetet och att samtliga anställda går upp till 100% i arbetstid.
 

» 12 oktober publicerar Newton Nordic en ny företagsfilm där VD Henrik Lewander berättar om företagets verksamhet och planerna framöver att bredda företagets erbjudande.
 

» 20 oktober meddelar Newton Nordic att bolagets NEWTON-system för första gången har börjat användas i permanent installation för sändning av nyheter. Bolaget har tidigare meddelat att installationer i nyhetsstudior potentiellt är en ny marknad för bolagets teknik.
 

» 28 oktober erhåller styrelsen i Newton Nordic en begäran från Capital Conquest AB (publ) att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Capital Conquest innehar enligt egna uppgifter en andel om lägst 10 procent av röster och kapital i Bolaget. Styrelsen kommer att utfärda kallelse till extra bolagsstämma genom separat pressmeddelande och inom två veckor i enlighet med aktiebolagslagens krav.
 

» 30 oktober meddelar Newton Nordic AB att bolaget har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 12 - 27 oktober 2020. Företrädesemissionen har övertecknats och kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad unitemission som tillför Bolaget 4,2 MSEK före emissionskostnader.
 

VD har ordet
 

Under september månad ökade aktiviteten hos våra kunder och likaså gjorde bolagets orderingång. Resultatet på EBITDA-nivå låg i för det tredje kvartalet närheten av noll och ackumulerat för året 2020 fortsatt positivt.
 

Månaderna juli och augusti kännetecknas vanligen av lägre försäljningsaktivitet, vilket i år ytterligare påverkats av det utmanade marknadsläget i och med covid-19. Under september såg vi en ökad aktivitet bland våra kunder och vår orderingång ökade likaså. Sammantaget uppgick orderingången under perioden till cirka 3 MSEK varav 1,5 MSEK levererades och tillräknas bolagets omsättning under det tredje kvartalet.
 

Från att inledningsvis haft korttidsarbete har vi gradvis ökat arbetstiden för de anställda från 40% till 100% i takt med ökad aktivitet på marknaden. Covid-19 har initialt påverkat vår bransch negativt genom inställda evenemang och TV-inspelningar, men det har också medfört nya affärsmöjligheter. Dels har fjärrstyrda kameror givits mer uppmärksamhet i och med rekommendationer för social distansering men framförallt har behovet av höjt produktionsvärde i TV-sändningar ökat. Detta medförde att en mycket intressant affärsmöjlighet öppnades i den amerikanska baseball-ligan Major Leauge Baseball "MLB". Genom ett samarbete med vår partner Defy Products Inc installerades en 200 meter lång, NEWTON-försedd, vajerkamera i Seattle Mariners T-Mobile Park. Det rörliga kamerasystemet blev mycket uppskattat och vår förhoppning är att introduktionen av systemet på sikt kommer ge ökad efterfrågan från fler klubbar och arenor.

 

Vi har under perioden tagit ett ytterligare steg i satsningen mot marknaden för teleskopiska kamerakranar genom att introducera NEWTON C2, vår nya generation kontrollpanel. NEWTON C2 innehåller funktionalitet som efterfrågats av flertalet operatörer och bedöms vara ett viktigt steg i etableringen av NEWTON-systemet på denna marknad.

Bolaget har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökande marknadsandelar. Under perioden har styrelse och ledning annonserat en ny strategisk förflyttning för bolaget, där bolaget kommer gå från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar. Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality (AR), automatisering och fjärrproduktion där bolaget under de senaste åren utvecklat teknik och betydande kunskap. Med detta på plats kallade styrelsen till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission i syfte att accelerera bolagets tillväxt i enlighet med den nya strategiska förflyttningen. Företrädesemissionen tecknades senare till 141% och bolaget kommer att tillföras cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader under november.
 

När bolaget nu är välkapitaliserat för att genomföra den strategiska förflyttningen, aktiviteten i marknaden ökar och nya affärsmöjligheter öppnar sig, är vår bedömning att bolaget har goda förutsättningar för framtida expansion och att driva verksamheten framåt med god finansiell status.
 

Linköping, 3 november 2020

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl 08:45.

Författare NEWTON NORDIC AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.