Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-05

NEWTON NORDIC AB: NEWTON NORDIC genomför riktad kvittningsemission till garant i den övertecknade företrädesemissionen

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen, hade garanten möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller units. Formue Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i Företrädesemissionen, har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 april 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 2 363 629 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden mot garanten till följd av ingånget garantiavtal.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,70 SEK per unit, vilket är den framförhandlade teckningskursen enligt garantiavtalet och även motsvarar priset per unit i Företrädesemissionen, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Genom Ersättningsemissionen, och efter registrerad Företrädesemission och den överteckningsemission som styrelsen beslutade om och som offentliggjordes den 30 oktober 2020, ökar antalet aktier med 2 363 629 aktier till totalt 94 706 531 aktier och antalet teckningsoptioner serie TO7 med 2 363 629 till totalt 37 144 596 stycken. Bolagets aktiekapital ökar med totalt 425 453,22 SEK till 17 047 175,58 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 2,5 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

Denna information är sådan information som Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 11.22 CET.

Författare NEWTON NORDIC AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.