Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Nexam Chemical: Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

17 procent försäljningstillväxt i kvartalet

Första kvartalet i korthet

Operativt:

· Försäljningsrekord i kvartalet där försäljningen uppgick till 31
754 (27 041) kSEK.

· Försäljningstillväxten sker inom Nexam Chemicals NEXIMID®- och
NEXAMITE®-baserade produkter.

· Kontinuerligt ökande orderflöde från PET-skumstillverkare.
· God försäljningsutveckling inom högprestandasegmentet.
· Försäljning av färg och funktions masterbatch på samma nivå som
föregående år.

· Johan Arvidsson tillträdde den 15 februari som ny VD för Nexam
Chemical.

Finansiellt:

· Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 31 754 (27
041) kSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -
1 650 (- 901) kSEK.

· Resultatet har påverkats av engångskostnader om cirka 1,5 MSEK.
· Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 35 448 (53
705) kSEK.

· Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
- 14 251 (- 5 307) kSEK varav förändringar i rörelsekapitalet till
följd av en ökande försäljning påverkade kassaflödet - 11 929 kSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet
till - 0,06 (- 0,06) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Marcus Nyberg rekryteras som ny CFO i Nexam Chemical med tillträde
den 1 augusti 2019.

Lomma 7 maj 2019

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39,
johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se
samt per telefon på 08-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/6364/2805097/1038513.pdf
https://mb.cision.com/Public/6364/2805097/98b28ab2a0410e73.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.