Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Nexam Chemical: Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Bästa kvartalet hittills

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

· Fortsatt god tillväxt, +31% jämfört med motsvarande kvartal 2019
· Väsentligt förbättrad lönsamhet. EBITDA ökade till 2,3 MSEK
jämfört med -1,7 MSEK motsvarande kvartal 2019.

· Tillväxten drivs framförallt av Performance Chemicals, som ökade
med 138% jämfört med motsvarande kvartal 2019

· Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance
Masterbatch, var -6% jämfört med motsvarande kvartal 2019.

· Bruttomarginalen ökade till 43% jämfört med 40% under första
kvartalet 2019. Den främsta bakomliggande orsaken till detta är att
optimering av logistikkedjor börjar ge resultat.

· Leveransavtal tecknat med DIAB för 2020-2021 till ett
försäljningsvärde av 100 till 120 miljoner SEK avseende NEXAMITE®.

Finansiellt:

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41 704 (31 754)
kSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 2
283 (-1 650) kSEK.

· Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 14 305 (23
101) kSEK.

· Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
-3 940 (- 14 251) kSEK.

· Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,01 (-0,06) SEK.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Företrädesemissionen avslutades och resulterade i ett tillskott på
drygt 45 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad på 74%.

· Covid-19 pandemins påverkan på bolaget har än så länge varit
begränsad, men osäkerheten framöver är stor.

· Henrik Bernquist tillträdde som business development manager den 1
april.

Lomma 8 maj 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39,
johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj
2020 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se
samt per telefon på 08-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/6364/3106773/1243987.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.