Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 1 juni 2020 kl. 20.30
(EEST)

Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN
STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN.

Teckningstiden för Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller
?bolaget?) företrädesemission om cirka 2,3 miljoner euro (?emissionen?)
avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland. Enligt det
preliminära emissionsutfallet övertecknades emissionen och cirka 273
procent av de tilldelade aktierna tecknades. Av de tilldelade 376 719 780
nya aktierna (?emissionsaktierna?) tecknades 336 033 654 emissionsaktier
(cirka 89,2 procent av emissionsaktierna) med företrädesrätt och 40 686 126
emissionsaktier (cirka 10,8 procent av emissionsaktierna) tilldelas i
enlighet med emissionsvillkoren. Enligt det preliminära emissionsutfallet
kommer inga emissionsaktier att tilldelas tecknare som tecknade
emissionsaktier utan företrädesrätt.

Enligt det preliminära utfallet tecknade teckningsgaranterna, det vill säga
Capricorn Healthtech Fund, Kaikarhenni Oy och Ossi Haapaniemi med
närstående bolag samt bolagets ledningsgrupp och ett antal
styrelseledamöter sammanlagt 110 371 150 aktier, motsvarande cirka 29,3
procent av emissionsaktierna och cirka 0,66 miljoner euro.

Nexstims vd Mikko Karvinen lämnar följande kommentar: ?Jag vill tacka alla
aktieägare som tecknat emissionsaktier. Vi är mycket nöjda med det
preliminära emissionsutfallet i det synnerligen svåra investeringsläget
till följd av pandemin orsakad av covid-19. Trots utmaningarna på kort sikt
är jag övertygad om att det kommer att finnas fortsatt efterfrågan på nya
och effektiva behandlingsmetoder för svåra sjukdomar och störningar i
hjärnan. Vår avsikt är att använda emissionslikviden för att utnyttja den
kommersiella potentialen i Nexstims SmartFocus® TMS-teknik i denna
utveckling.?

Handeln med interimsaktierna som motsvarar emissionsaktierna inleddes på
handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Finland (?First North
Finland?) och på Nasdaq First North Growth Market Sweden (?First North
Sweden?) 11 maj 2020. Interimsaktierna slås samman med bolagets existerande
aktier när emissionsaktierna har registrerats i handelsregistret,
uppskattningsvis 12 juni 2020. Emissionsaktierna levereras och slås samman
i Euroclear Finlands värdeandelssystem uppskattningsvis 15 juni 2020, och
handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna
inleds på First North Finland uppskattningsvis 15 juni 2020.
Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Swedens depåsystem
uppskattningsvis 18 juni 2020, och handeln med emissionsaktierna
tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Sweden
uppskattningsvis 16 juni 2020.

Nexstim offentliggör det slutliga emissionsutfallet uppskattningsvis 10
juni 2020 efter att styrelsen godkänt aktieteckningarna och tilldelningen
av emissionsaktierna enligt emissionsvillkoren.

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com

eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala
marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv
diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv
hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på
transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i
kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och
individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi
(Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för
marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression.
NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig
depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering
(Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform,
dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta
TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och
tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market
Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen i detta meddelande får inte publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore eller Förenta staterna. Detta material utgör inte ett
erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper
får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos
Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering
i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess
nuvarande lydelse. Nexstim Abp (?bolaget?) ämnar inte registrera någon del
av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt
lag, och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd
information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana
restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella
överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja,
emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att
förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och
ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle
vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av
värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller de övriga medlemsstaterna inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, är detta meddelande endast
riktat till kvalificerade investerare enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (prospektförordningen).

Denna kommunikation är endast riktad till (i) personer utanför
Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel
19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande
finansiell marknadsföring (?föreskriften?) i Storbritannien (Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii)
företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen
får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i föreskriften (alla sådana
personer kallas nedan ?relevanta personer?). Eventuella investeringar som
detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade
till relevanta personer. Andra än relevanta personer ska inte handla enligt
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bilaga

* Nexstim Company Announcement_Preliminary result_ SV_Final

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.