Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-09

NFO Drives AB (publ) Kommuniké från extra bolagstämma 9 juli 2021

Extra bolagstämma utsåg Göran Hedbys till ordförande.

Godkännande av röstlängd, dagordning m.m.

Vid extra bolagstämman fattades följande beslut:

  • Den extra bolagstämman bemyndigade styrelsen, att genomföra styrelsens beslut den 29 juni 2021 innebärande en riktad emission ("Nyemissionen") om totalt 681 817 aktier till kursen 22 SEK per aktie till Grenspecialisten Förvaltning AB samt till ett antal ytterligare kvalificerade investerare.
  • Extra bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

Ordförande konstaterade att besluten ovan var helt eniga.

Mer information lämnas av

Göran Hedbys, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0735-299544, e-mail, goran.hedbys@granitmanagement.se

Författare Cision