Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

NFO Drives: Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 13.30

Plats: Östra Piren, Karlshamn, Lokal: Rio Grande

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 17 april 2019, dels göra anmälan därom till NFO Drives
AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post
catrin.lindqvist@nfodrives.se senast tisdagen den 23 april 2019.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta
vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som
kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 17 april
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person
ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som
utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till bolaget på ovan angivna adress.

Innan stämman bjuds deltagarna på kaffe, kaka samt frukt.

Se mera på bifogad PDF eller bolagets hemsida.

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29

e-post: johan.braun@nfodrives.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nfo-drives/r/aktieagarna-i-nfo-drives-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/11662/2766836/1010011.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.