Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-02

Nickel Mountain: Uppdatering om utdelning av NMR-aktier från IFOX

UPPDATERING OM UTDELNING AV NMR-AKTIER FRÅN IFOX

Huvudägaren i NMR, IFOX Investments AB (publ), har beslutat om utdelning av aktier i NMR till huvudägarens aktieägare.

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX"), som för närvarande är huvudägare i Bolaget, höll den 29 december 2017 årsstämma, vilken beslutade om utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 januari 2018. Efter utdelningen kommer inte IFOX att inneha några aktier i NMR.

När utdelningen till aktieägarna i IFOX har verkställts kommer NMRs styrelseledamot Anders Thorsell att rapportera denna förändring till FI för närståendepersonen IFOX räkning.

Övrigt

Anders Thorsell är bokad den 9-10 januari hos relevant myndighet i Tomsk för registrering av utestående ägande som Bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd har rätt till, vilket gör att ägandet i OOO Bakcharneftegaz när registreringen genomförs kommer att uppgå till 65 procent, en ökning om 15 procentenheter jämfört med dagens registrerade ägande.

2 januari 2018

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

Anders@nickelmountain.se mailto:Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:

Telefon 0708 341432

Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2018-01-02.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21962

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.