Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

Nicoccino: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, (-1,1 MSEK) 
 • Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,08 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,4 MSEK (-0,6 MSEK) eller -0,02 SEK (-0,05 SEK) per aktie

 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (9,0 MSEK)

 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (8,8 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolaget anskaffade en begagnad testliner för produktion av strips, maskinen installerades i Täby.
 • Arbetet med utvärdering av två leverantörer av förpackningsmaskiner fortlöpte.
 • Diskussioner med en leverantör för tillverkning av film inleddes och en preliminär överenskommelse om produktion av en testbatch under Q1 2021 nåddes.
 • Patentverket i USA (USPO) beviljade, som tidigare meddelats, bolagets ansökan om nikotinpatent som lämnades in 2013. Skydd föreligger nu i 53 länder.
 • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

FINANSIELL UTVECKLING

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Fredrik LaurellCEOfredrik.laurell@nicoccino.se

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.