Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Nicoccino: Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

KONCERNEN apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår

Tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -1 252 -1 034 -2 599 -2 156 -3 903

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 551 -966 -2 719 -1 788 -3 594

Likvida medel på balansdagen 11 218 15 728 11 218 15 728 13 937

Eget kapital på balansdagen 10 973 15 009 10 973 15 009 13 571

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRIL - JUNI 2019

· Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet var 0,0 MSEK
(0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -1,3 MSEK, (-1,0 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,09 SEK (-0,07 SEK),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-1,0
MSEK) eller

-0,11 SEK (-0,07 SEK) per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11,2
MSEK

(15,7 MSEK).

· Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 10,9
MSEK

(15,0 MSEK).

PERIODEN JANUARI - JUNI 2019 I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
· Nettoresultatet uppgick till -2,6 MSEK, (-2,2 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,19 SEK (-0,16 SEK),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,7 MSEK (-1,8
MSEK) eller

-0,20 SEK (-0,13 SEK) per aktie.

HÄNDEELSER UNDER PERIODEN

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiell samarbetspartner och
diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har
beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589),
vilket ger patent i totalt 40 länder.

Det mexikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan nr
MX/a/2014/010760. Patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolagets nikotinpatent har beviljats i Kanada och Mexiko. Det
israeliska patentverket har meddelat att de kommer att bevilja
patentet inom kort.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som
efter genomförd klinisk studie förväntas att registreras som ett
läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer
indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som
har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala
marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i
Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet
och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att
det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014
noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på
info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

För ytterligare information, se www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger
användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga
biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
när de vill sluta röka.

Efter läkemedelsregistreringen kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjnings-preparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den
levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter
har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon
restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra
filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva
substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter
resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som
motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt
för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som
är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och
samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller
kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nicoccino/r/q2-delarsrapport-januari---juni-2...
https://mb.cision.com/Main/9519/2887131/1094373.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.