Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-16

Nidron Holding AG: Nidron Holding offentliggör erbjudandehandling

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Erbjudandehandlingen avseende Nidron Holding AGs ("Nidron") offentliga
aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägarna i Fenix
Outdoor AB (publ) ("Fenix" eller "Bolaget") att överlåta samtliga
utestående aktier av serie B i Fenix till Nidron ("Erbjudandet") har
idag offentliggjorts. Erbjudandehandlingen har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen finns
tillgänglig på Nidrons hemsida www.nidronholding.se samt på
Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till
aktieägare i Fenix vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear
Sweden AB den 16 maj 2014.

Acceptperioden i Erbjudandet löper från och med den 19 maj 2014 till
och med 16 juni 2014.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Nordin, tel:
+41 79 799 27 58 eller besök www.nidronholding.se

Informationen i detta pressmeddelande överlämnades för
offentliggörande den 16 maj 2014 klockan 18:30 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept från
aktieägare eller av någon annan för aktieägares räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av
accept av Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med lagar och
regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av
Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings-
eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid
tillämpligt undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel
(inklusive, men utan begränsning till, telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet
kan inte accepteras i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte
och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen,
anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas
per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller
sändas till, från eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Nidron kommer inte att
erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera
anmälningssedlar från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Aktierna i Nidron har inte, och kommer inte, att registreras enligt
U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse ("Securities Act"),
och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte en sådan
registrering sker enligt Securities Act, eller ett undantag från
sådan registrering är tillämpligt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nidron-holding-ag/r/nidron-holding-offentliggo...
http://mb.cision.com/Main/9974/9586934/245949.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.