Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-29

Nilar: NILAR INTERNATIONAL AB DELÅRSRAPPORT Q2 2022

NILAR FORTSÄTTER LEVERERA ENLIGT DEN NYA STRATEGIN

April - juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 1,8 (7,2) MSEK
 • Produktion 0,0 (3,3) MWh
 • Sålda batterier 480 (1160)
 • Bruttoresultat[1)] -35,0 (-84,8) MSEK
 • EBITDA -42,8 (-100,6) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) -58,5 (-118,7) MSEK
 • Periodens resultat -67,8 (-134,7) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -1,33 (-4,03) SEK

Januari - juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning -2,4 (12,6) MSEK
 • Produktion 0,0 (6,5) MWh
 • Sålda batterier 532 (2 152)
 • Bruttoresultat -75,8 (-154,4) MSEK
 • EBITDA -90,9 (-178,6) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) -122,0 (-214,8) MSEK
 • Periodens resultat -142,1 (-249,1) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -2,94 (-12,93) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under kvartalet har Nilar genomfört en fullt garanterad företrädesemission som totalt inbringade ca 273 MSEK före relaterade emissionsutgifter. I samband med företrädesemissionen har aktier motsvarande 251,6 MSEK emitterats med likvid under kvartalet medan resterande aktier motsvarande ett värde om ca 21,5 MSEK har tecknats med senarelagd likviddag och kommer emitteras under oktober 2022.
 • I samband med årsstämman den 22 juni valdes Peter Wesslau in som ny styrelseledamot.
 • Nytt strategiskt partnerskap mellan Nilar och Enequi har etablerats baserat på ett gemensamt utvecklat energilagringssystem innehållande Nilars nya syrgaspåfyllningsbara batterier tillsammans med Enequis utvecklade styrsystem.
 • Tagit en första order på 1,15 MWh vilket motsvarar 800st av Nilars nya batterier. Ordervärdet är ca: 10 MSEK och påvisar ett signifikant högre pris på Nilars produkter än tidigare. vilket varit en viktig del i bolaget reviderade strategi.

Vd-kommentar: flera viktiga milstolpar under kvartalet

Det andra kvartalet innebar ett stort och viktigt steg framåt i genomförandet av Nilars strategi och affärsplan som presenterades tidigare i år. I resultatet ser vi nu effekterna av arbetet med vår omkostnadsstruktur och nu ligger fokus på att förbättra våra produkter enligt plan och att förbereda för att skala upp vår produktion och leverera nästa generations batterier från fjärde kvartalet. 

Under detta kvartal producerades de första batterierna med funktionalitet för syrgaspåfyllnad. Uppgraderingen är ett stort steg framåt och innebär att vårt batteri håller 3-4 gånger längre än sin föregångare och kan återanvändas för ökad livslängd och hållbarhet.  Samtidigt har behoven av batteriers roll i samhället blivit tydligare än någonsin.

Batterier allt viktigare för att möta den globala energikrisen

Idag är elpriset i Tyskland 500 procent högre än för ett år sedan[2)]. I veckan kostade det 70 kronor att köra en torktumlare i Skåne samtidigt som flera länder, inklusive Sverige, planerar för kontrollerade elavbrott under kommande höst och vinter. Energikrisen visar tydligt att planering av samhällets energikonsumtion kommer bli allt viktigare framöver. 

För att minska beroendet av fossila energikällor ökar också takten på energiomställningen i EU. En kraftig utbyggnad av sol- och vindkraft sker över hela Europa, inte minst i Sverige där den gröna industrialiseringen kräver stora mängder hållbar energi.

Samtidigt leder mer sol och vindkraft till större svängningar i effekt och för att skapa en jämn tillgång på energi kommer stationära batterier ha en avgörande roll. Smarta batterisystem kan laddas på natten, när elen är billigare och användas just när energin behövs.

Marknaden för smarta batterilösningar kommer alltså växa explosionsartat. Nilar och andra batteritillverkare har en viktig roll i att möta den efterfrågan. Både i Sverige och globalt är många tillverkare fokuserade på batterier för fordon. Men den akuta energikrisen har lärt oss att det kommer behövas stationära batterier i varje hyresfastighet, varje fabrik, varje kontorsfastighet och varje villa.

Nilar har ett starkt erbjudande

Nilar möter marknadens efterfrågan med ett starkt erbjudande: Våra högpresterande, säkra och hållbara batterier kan anpassas efter kundens specifika behov och den avancerade bipolära nickel-metallhydrid-teknologin har flera fördelar jämfört med konkurrerande lösningar. Vi utvecklar och producerar konkurrenskraftiga batterier, batteristyrsystem och syrgaspåfyllnadsteknologi som gör att uttjänta batterier går att återanvända.

Skräddarsydda batterilösningar tillsammans med Enequi

I linje med den nya strategin sker nu vår försäljning genom ett fåtal, noggrant utvalda partners som levererar skräddarsydda helhetslösningar till fastighetsägare. 16 maj presenterades vårt strategiska partnerskap med Enequi för utveckling av kundanpassade lösningar av energisystem med stationära batterier på den europeiska marknaden. Enequi levererar systemlösningen QuiPower, som ger fastighetsägare tillgång till ren och miljövänlig energi genom intelligent energilagring och energikontroll, där våra batterier kombineras med mjukvara för styrning och energioptimering.

Ny, stor order blir startpunkten för ökad produktion

Nilar och Enequi har även kommit överens om en initial order på 800 batterier med tillhörande mjukvara, utrustade med Nilars syrgaspåfyllnadsteknologi för leverans med start under tredje kvartalet år 2022. Totalt omfattar det batterier med en kapacitet på 1,15 MWh och ett ordervärde på 10 miljoner SEK. För Nilar blir det startpunkten på en uppskalning av produktionen.

Företrädesemission genomförd

Den 20 juni presenterades utfallet i den fullt garanterade företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet. I ett tufft marknadsklimat tecknades 78 procent av aktierna av befintliga och nya aktieägare. Tillsammans med garantiåtaganden innebär företrädesemissionen ett kapitaltillskott på cirka 273 miljoner kronor före avdrag för kostnader. Syftet var att säkerställa finansiering av Nilars nya strategi och affärsplan och tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Nilars affärsplan till slutet av år 2023.

Ny medlem i styrelsen

I juni valdes Peter Wesslau in i Nilars styrelse. Med sin långa erfarenhet från energisektorn och i sin nuvarande roll som vd för energibolaget Rabbalshede Kraft tillför Peter Wesslau värdefull industriell kompetens och insikter om den gröna omställningens villkor.

Stationära batterier spelar en avgörande roll i den energiomställning som vi befinner oss i, både på kort och lång sikt, och jag är tacksam över att få leda Nilar på den spännande och viktiga resa vi har framför oss.

Erik Oldmark, Vd Nilar
Täby 29 augusti 2022

Källor:
1) Alternativt nyckeltal. Se sida 17 för ytterligare förklaringar. Gäller för denna och alla efterföljande alternativa nyckeltal i rapporten.
2) https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-16/german-power-prices-hit-fresh-record-as-gas-continues-to-surge

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Oldmark, VD
E-post erik.oldmark@nilar.com
Mobil +46 70 432 4444

Författare Cision