Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Nilsson Special Vehicles AB: Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari - mars 2020

Nilsson Special Vehicles AB ("Nilsson") publicerar härmed
delårsrapport för januari - mars 2020. Delårsrapporten finns
tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Nuvarande orderingång och befintlig orderstock medför att
produktionen löper på för ambulanser och 3-D begravningsbilar, även
om situationen föranlett en del justeringar. Orderingången från den
engelska marknaden har minskat och leverans av beställda bilar har
inte kunnat ske som planerat, vilket binder kapital fram till
leverans.

Glädjande är att vi under kvartal ett levererade den första
mildhybrid-ambulansen, som är baserad på Volvos XC90 B5. Med denna
ambulans stärker vi vår position som en av de mest miljövänliga
ambulanserna på marknaden. Vi fortsätter med vår ambition att möta
marknadens krav och har således också påbörjat utvecklingen av Volvo
V90 ladd-hybrid för att erbjudas som begravningsbil. Denna planeras
att finnas tillgänglig för kund under kvartal fyra.

Vi arbetar med kostnads- och likviditetsåtgärder, och arbetet med
effektiviseringar i produktionen fortsätter. Vi följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har sedan Covid-19 utbrottet
fokuserat mycket på hälsa och säkerhet för vår personal. Jag hoppas
att alla våra medarbetare får hålla sig friska och ser fram emot att
få "spänna bågen" när pandemin är över."

Januari - mars 2020 - Koncernen

· Orderingång: 28 (29) bilar.
· Orderstock: 81 (82) bilar.
· Nettoomsättningen uppgick till 52 173 (67 911) KSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 99 (1
741) KSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -2 101 (-669) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 259 (-1
339) KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,14) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 35 (41) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier.
Per 2020-03-31 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period
föregående år (2019) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

Första kvartalet

· Bolaget utser Mårten Berggren till ny CFO.
· Den norska upphandlingen gällande ambulanser är avbruten. Ny
upphandling kommer att genomföras och planeras att vara klar hösten
2020. Under tiden gäller det gamla avtalet med möjlighet till
prisjustering för 2020.

· Bolaget meddelar att chassileveranser från Volvo bedöms fortsätta
som vanligt.

· Bolaget har till viss del påverkats av COVID-19 i form av
materialförseningar från leverantörer, vilket föranlett
leveransförseningar till kund.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nilsson kallar den 8 april 2020 till årsstämma den 13 maj 2020.
För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till
pressmeddelande publicerat samma dag.

· Den 16 april offentliggör Nilsson årsredovisning för
räkenskapsåret 2019. Årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.nilsson.se)

· Den 20 april startade Volvo åter sin produktion och Bolaget ser ut
att säkra leveranser av chassin.

· COVID-19 och dess effekter är mycket svårbedömda. Vi följer dock
den framtida utvecklingen av situationen och dess påverkan på
koncernen, kunder och leverantörer och agerar för att vid behov
snabbt kunna ställa om och minska kostnadsmassan i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North
Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/nilsson-special...
https://mb.cision.com/Main/13359/3106713/1243937.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.