Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

NISB-ME: Delårsrapport 1. kvartal 2020

Forrige melding inneholdt feil årstall i resultatoppstillingen i rapporten.
Korrigert i denne versjon.

Covid 19-situasjonen har preget bankens kvartalsregnskap.

Banken har satt av 3,6 millioner kroner ekstra til mulige fremtidige tap på som
følge av pandemien. Dette er først og fremst relatert til en antatt mer usikker
fremtid for våre kunder. Så langt har ikke banken opplevd vesentlig økning i
mislighold eller tap basert på pandemien og mottiltak, men det er rimelig å anta
at risikoen øker med varigheten av kombinasjonen pandemi og smitteverntiltak.
Kvartalets tapsavsetning for eventuelle fremtidige tap er ment å ta høyde for
økt usikkerhet knyttet til risikoutsatte bransjer.
Banken har en betydelig likviditetsportefølje for å sikre likviditeten både
under normal drift og i stressede markeder. Medio mars falt denne porteføljen
med ca 12,5 millioner kroner som følge av generell usikkerhet og stress i
pengemarkedet. Opphentingen startet raskt som en kombinasjon av mindre
usikkerhet, bedre dollarlikviditet og ulike markedstiltak. Likevel trekker
verdiendringer på finansielle instrumenter ned resultatet i kvartalet med 8,4
millioner kroner. Det bør her nevnes at denne nedskrivningen er redusert med
rundt 5,5 millioner kroner i løpet av april, og nå er på ca 2,9 M NOK (vesentlig
hendelse etter regnskapsavleggelse).

Banken har enten lav eller svært liten eksponering mot de antatt mest utsatte
kundegrupperinger innenfor olje, offshore, luftfart, reiseliv, turisme og
detaljhandel. Videre er bankens eksponering i all hovedsak i Trondheim, hvor de
største arbeidsgiverne typisk er solide aktører som Trondheim kommune, St Olavs
hospital, SINTEF og NTNU. Styret antar derfor at vi vil oppleve lavere
mislighold og tap enn for en gjennomsnittlig norsk utlånsportefølje om pandemien
og mottiltak varer i mange kvartaler.

Ordinært resultat etter skatt per 1. kvartal 2020 ble -1,7 millioner kroner, som
er en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Underliggende drift har vært god første kvartal, med rentenetto per 1. kvartal
på 20,9 millioner kroner (17,5 millioner kroner). Styret forventer en lavere
rentenetto utover året sammenlignet med fjoråret.
Driftskostnadene per 1. kvartal 2020 er 14,4 millioner kroner, som er en økning
på 0,5 millioner kroner / 4 prosent sammenlignet med i fjor.

Siste 12 måneder er brutto utlån økt med 145 millioner kroner / 5 prosent.
Utlånene i EBK er i samme periode redusert med 34 millioner kroner, slik at
total utlånsvekst de siste 12 måneder er 111 millioner kroner / 3 prosent.
Veksten på personmarkedet har vært god hittil i år, med en vekst på 45 millioner
kroner i kvartalet. Styret forventer at veksten i personmarkedet vil holde seg
minst ut 2. kvartal. På bedriftsmarkedet er volumet redusert med 47 millioner
kroner i kvartalet. Når det gjelder volumet på utlån til bedriftsmarkedet
utelukker ikke styret en viss nedgang i løpet av året på grunn av lavere
aktivitetsnivå i markedet.

Banken har meget god likviditet, og innskuddsdekning på 84,7 prosent.
Per 1. kvartal 2020 var innskudd fra kunder 2.703 millioner kroner, som er en
økning siste 12 måneder på 144 millioner kroner/ 8 prosent.

Kontaktperson
Banksjef Bjørn Riise, tlf. 922 18 922, e-post: br@nidaros-sparebank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/505078

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.