Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Nitro Games Oyj: Nordisk Film Games investerar 45 MSEK i Nitro Games och blir största ägare

COMPANY RELEASE 15 April 2020 08:45 (EEST)

Nitro Games styrelse har beslutat, givet godkännande från årsstämman,
om en finansiering om 45 MSEK från Nordisk Film Games

Styrelsen i Nitro Games Oyj ("Nitro Games" eller "Bolaget") har
beslutat, med förbehåll för godkännande av aktieägarna på årsstämman,
om ett finansieringspaket som består av i) en riktad emission om 3
333 333 aktier till en teckningskurs om 7,5 SEK per aktie, som
förväntas tillföra Bolaget 25,0 MSEK innan emissionskostnader och ii)
ett konvertibellån, som förväntas tillföra Bolaget 20,0 MSEK innan
emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst användas för
vidareutveckling av Bolagets spelportfölj av shooterspel.

Tecknaren i den riktade emissionen är Egmont Holding Oy ("Nordisk Film
Games"). Nordisk Film Games har ingått en lock-up med sedvanliga
villkor på 24 månader och kommer att få två styrelseplatser i samband
med transaktionen.

Bolaget avser att offentliggöra en kallelse till årsstämman fredagen
den 17 april 2020. Årsstämman förväntas hållas den 8 maj 2020.
Aktieägare som representerar 43,49 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget har åtagit sig att rösta för detta finansieringspaket på
årsstämman.

Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar en premie om 21,56
procent mot det volymviktade genomsnittliga aktiepriset under de
senaste 30 handelsdagarna. Den riktade emissionen kommer att öka
antalet aktier från 4 992 897 till 8 326 230. Den riktade emissionen
betyder en utspädning om cirka 40,03 procent för nuvarande
aktieägare.

Konvertibellånet har en 24 månaders löptid och 0 procent årlig ränta.
Nordisk Film Games har möjlighet att använda konvertibellånet för att
teckna aktier tills hela lånet har återbetalats. Teckningskursen är
9,0 SEK per aktie. Om Nordisk Film Games skulle teckna hela beloppet
skulle det totala antalet aktier öka från 8 326 230 till 10 548 452
vilket innebär en maximal utspädning om cirka 21,07 procent.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den
riktade emissionen och konvertibellånet är att stärka aktieägarbasen
med en kvalificerad och långsiktig investerare med branschkompetens
och att även på ett kostnads- och tidseffektivt sätt anskaffa kapital
och förbättra Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra
vidareutveckling och tillväxt av Bolagets verksamhet. Styrelsen anser
att den riktade emissionen och konvertibellånet kommer att vara till
förmån för Bolaget och därmed för alla dess aktieägare.

Smartius Oy har agerat legal rådgivare till Bolaget i transaktionen.

"Vi är stolta att välkomna Nordisk Film Games som största aktieägare i
Nitro Games. De stöder vår vision om att Nitro Games ska bli ett
hushållsnamn i shooterspel på mobilen. Detta finansieringspaket
stärker våra förmågor att framgångsrikt genomföra vår strategi och
skapa aktieägarvärde. Jag ser fram emot ett framgångsrikt långsiktigt
partnerskap." säger Jussi Tähtinen, VD & medgrundare av Nitro Games
Oyj.

"Vi har följt bolaget under en lång tid och är nu glada att gå med i
Nitro Games som en aktiv långsiktig aktieägare. Vi är exalterade över
teamets förmågor, deras strategi och de stora möjligheter som finns
inom shooterspel på mobil. Nitro Games passar perfekt i vår portfölj
av spelstudios och vi ser fram emot att stödja dem i att bygga nya
fantastiska spel och utveckla deras studio. ", säger Mikkel Weider,
VD på Nordisk Film Games.

Detta Pressmeddelande skickas även ut på engelska, vilket är Bolagets
officiella informationsdokument till marknaden och myndigheter och
det dokumentet har företräde vid eventuell tolkning

För mera information:

Jussi Tähtinen, VD & medgrundare

Telefon: +358 44 388 1071

Email: jussi@nitrogames.com

Sverker Littorin, Styrelseledamot, IR rådgivare

Telefon: +46 70 875 53 09Email: sverker.littorin@nitrogames.com

Jesper Eising, Head of PR, Egmont/Nordisk Film

Phone: +45 29603019

Email: jesper.eising@egmont.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Nitro Games Oyj är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 april 2020 kl 08.45(EEST)

Nitro Games in brief:

Nitro Games is a free-to-play mobile game developer and publisher
making games for the mid-core user segment. The Company focuses on
producing competitive multiplayer games with high production value
and high revenue potential for smartphones and tablets. With Nitro
Games' powerful NG Platform and NG MVP-process, the Company is able
to do market validation during the development to ensure high product
quality. Nitro Games has developed games such as Heroes of Warland,
Medals of War, Raids of Glory, East India Company, Commander:
Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games' shares
are listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm with the
ticker NITRO. The Certified Adviser is Augment Partners AB,
info@augment.se, +46 8-505 65 172. www.nitrogames.com

FI21348196

Nordisk Film Games in brief:

Nordisk Film Games make equity investments in computer game companies
and has within recent years built a strong portfolio of six game
studios. The Nordisk Film Games team includes experienced game
creators, innovators, business developers and investors. Nordisk Film
Games is part of leading Nordic entertainment company Nordisk Film,
that also produces award-winning film and TV series, operates a
cinema chain in Denmark, Norway and Sweden, is behind PlayStation in
the Nordics and brings digital gift card solutions to the market.
Nordisk Film is owned by the media group Egmont. Being a foundation,
all profit is reinvested in our media companies and donated to help
improve the lives of children and young people. Visit
www.nordiskfilmgames.com for more information on Nordisk Film Games.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nitro-games-oyj/r/nordisk-film-games-invester...
https://mb.cision.com/Main/15752/3087666/1229589.pdf

Författare Cision News