Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-04

Nobia AB: Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019
· Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 2% och uppgick
till MSEK 3 445 (3 390).

· Den organiska tillväxten var -2% (-2).
· Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster och engångsposter,
som påverkade fjärde kvartalet 2018, var MSEK 214 (175), motsvarande
en rörelsemarginal om 6,2% (5,2).

· Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med MSEK 25.
· Resultatet efter skatt exkl. jämförelsestörande poster uppgick till
MSEK 150 (117), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning
om 0,88 kronor (0,69).

· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 348 (138).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor (4,00) per aktie.

Investeringar för framtiden

En stabil fjärde kvartal avslutar ett år som kännetecknas av hög
marknadsvolatilitet. Det markerar också slutet på ett mycket viktigt
år för Nobia, då vi satte bolagets nyar iktning och beslutade om
viktiga framtida investeringar.

En höjdpunkt var naturligtvis inriktningsbeslutet att investera 2
miljarder kronor i en ny toppmodern fabrik för Norden, som
tillkännagavs i december. Den nya fabriken kommer att vara unik i sin
förmåga att massproducera kundanpassade kök och kommer att vara ett
viktigt verktyg för oss att leverera på vår strategi och befästa vår
ledande position i Europa. Ett annat område dit vi allokerar resurser
är det viktiga hantverkarsegmentet, där vi framgångsrikt bevisat
förmågan att kunna dra nytta av våra starka konsumentvarumärken och
rikstäckande butiksnätverk.

Den organiska tillväxten minskade under kvartalet, främst drivet av en
svagare nordisk projektmarknad men också som ett resultat av
konvertering av en del av det nordiska butiksnätverket till
franchisebutiker. I kvartalet ingår kostnader för strategiska
initiativ i huvudsak relaterade till beslutet att bygga en ny fabrik
för Norden och förändringar i tillverkningsstrukturen i
Storbritannien. Justerat för föregående års engångskostnader och
årets strategiska investeringar var rörelseresultatet och marginal i
nivå med förra året.

I Norden levererade vi förbättrad marginal trots en organisk
försäljningsnedgång, som delvis förklaras av konverteringen av egna
butiker till franchise. Leveranserna till projektmarknaden minskade i
takt med att byggverksamheten sjönk från höga nivåer, främst i
Finland. I Danmark fortsatte våra nya produktintroduktioner att
utvecklas väl, vilket bidrog till ytterligare ett bra kvartal.

I Storbritannien hade vi organisk tillväxt trots den svaga marknaden.
Osäkerheten i Brexit fortsatte och var ännu tydligare före valet i
december, vilket belastade detaljhandeln och byggmarknadsaktiviteten.
Vår Londonbaserade projektförsäljning hade högre leveranser, dock
mycket mindre än väntat på grund av marknadsosäkerheten och försenade
byggprojekt. Tillsammans med den fortsatta tillväxten från vårt nya
koncept för hantverkarkunder levererade vi positiv organisk tillväxt
för regionen.

Årets kassaflöde var fortsatt stabilt och balansräkningen förblir
stark. Det ger oss fortsatt finansiellt utrymme att fokusera på
lönsam tillväxt, organiskt och genom förvärv, och styrelsen har
föreslagit att behålla utdelningen på 4,00 kronor per aktie. Vi har
ett spännande 2020 framför oss och ser fram emot att dela mer av våra
planer på en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 19 mars.

Jon Sintorn

VD och koncernchef

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO 46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations +46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobia-ab/r/bokslutskommunike-2019,c3026502
https://mb.cision.com/Main/5927/3026502/1187365.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.