Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Nobia AB: Delårsrapport januari-mars 2014

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 2 897 miljoner
kronor (2 804). Den organiska tillväxten var 3 procent (-2). Inga
strukturkostnader påverkade kvartalets rörelseresultat (-).
Rörelseresultatet uppgick till 97 miljoner kronor (62), motsvarande
en rörelsemarginal om 3,3 procent (2,2). Valutakurseffekter påverkade
koncernens rörelseresultat med cirka 0 miljoner kronor (0), varav 5
miljoner kronor (0) i omräkningseffekt och -5 miljoner kronor (0) i
transaktionseffekt. Resultatet efter skatt uppgick till 47 miljoner
kronor (25), motsvarande ett resultat per aktie om 0,28 kronor
(0,15). Operativt kassaflöde uppgick till 132 miljoner kronor (-53).

Marknadsutvecklingen bedöms sammantaget vara oförändrad jämfört med
samma kvartal föregående år. Den brittiska marknaden har stärkts från
en låg nivå. Den nordiska marknaden bedöms vara oförändrad, medan
flertalet av marknaderna i Kontinentaleuropa har försvagats.

Organiskt ökade försäljningen med 3 procent (-2), positivt påverkad av
fler leveransdagar än föregående år. Valutakurseffekter påverkade
kvartalets omsättning med 89 miljoner kronor (-121). Optifit, som
avyttrades under andra kvartalet 2013, hade under det första
kvartalet 2013 en försäljning om 74 miljoner kronor.

Bruttomarginalen ökade till 40,6 procent (39,9), positivt påverkad av
högre försäljningsvärden och lägre materialpriser, och negativt
påverkad av valutakursförändringar och försäljningsmix.

Rörelseresultatet ökade främst genom den förbättrade bruttomarginalen,
vilket kompenserade för lägre försäljningsvolymer.

Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 0
miljoner kronor (0), varav 5 miljoner kronor (0) i omräkningseffekt
och -5 miljoner kronor (0) i transaktionseffekt.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var 15,6
procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2013: 14,6).

Det operativa kassaflödet förbättrades främst som ett resultat av en
positiv förändring av rörelsekapitalet samt en högre
resultatgenerering jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
- Nobias försäljning ökade under det säsongsmässigt svaga första
kvartalet. Våra två största regioner visade såväl en organisk
tillväxt som en förbättrad lönsamhet. I Storbritannien går Magnets
skifte till koncernens gemensamma måttstandard enligt plan. Vidare
sker från början av året ett organiserat samarbete mellan Magnet och
Hygena avseende logistik, försäljning och service. I Norden
införlivas varumärket Myresjökök med Marbodal och den första
franchisebutiken (Keittiömaailma) i ett Iskuvaruhus har
introducerats. Ytterligare 23 sådana butiker i hela Finland kommer
att öppnas under året. Framöver kommer vi att genomföra ytterligare
reduktioner av komplexiteten i sortimentet, samtidigt som vi
fokuserar på att skapa en försäljningstillväxt som tar oss närmare
rörelsemarginalmålet, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00
eller +46 (0)705 95 51 00:

· Morten Falkenberg, VD och koncernchef
· Mikael Norman, CFO
· Lena Schattauer, IR-chef
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/5927/9574567/237685.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.