Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Nobia AB: Delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 3 265
(3 143).

· Den organiska tillväxten var 3% (-5).
· Rörelseresultatet var oförändrat MSEK 267 (267), motsvarande en
rörelsemarginal om 8,2% (8,5).

· Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK
15.

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 187 (201), motsvarande
ett resultat per aktie efter utspädning om 1,11 kronor (1,19).

· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 346 (213).

Ett stabilt kvartal på en utmanande marknad

Det har redan gått nästan två månader sedan jag klev in i min nya roll
som Nobias VD och koncernchef. En stor del av tiden har jag ägnat åt
att besöka våra olika verksamheter och lyssna på och lära av
kollegor. Jag är stolt över att vara en del av ett finansiellt starkt
företag med en solid grund som bygger på engagerade och kompetenta
medarbetare, starka varumärken och långvariga relationer med sina
återförsäljare.

Koncernen har under en tid genomfört en strategisk översyn av områden
som bland annat tillverkningsstrukturen, inköp och hur vi säljer våra
produkter för att undtersöka hur vi vidare kan skapa mer långsiktigt
värde för alla våra intressenter. Många lovande initiativ påbörjas
och lite längre fram kommer jag kunna dela med mig av de stora
möjligheterna till värdeskapande som vi har.

Nobia levererade ett stabilt tredje kvartal. Den organiska tillväxten
var 3%, med positivt bidrag från alla våra tre regioner, trots
osäkerhet och något svagare marknadsförhållanden på några av de
viktigaste marknaderna. Koncernens rörelseresultat var oförändrat
jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Ogynnsamma effekter från en
ytterligare försvagning av GBP mot EUR och högre direkta
materialkostnader kompenserades av högre genomsnittliga
försäljningspriser och en gynnsam utveckling av kundmixen.

Utvecklingen för Magnet i Storbritannien och konsumentsegmentet i
Danmark var särskilt glädjande. Försäljningen till projektkunder
uppvisade en volatil utveckling som speglade osäkerheten på
fastighetsmarknaderna i Sverige, Norge och Storbritannien. I
Nederländerna fortsätter Bribus, som är vårt senaste förvärv, att
redovisa goda resultat.

I Storbritannien ser vi positiva effekter från den ompositionering av
Magnet som genomförs, både för konsument och hantverkarsegmenten. Vi
har nu anpassat 160 av våra butiker till det förbättrade konceptet
för hantverkarkunder, vilket återspeglas i kvartalets goda organiska
försäljningsutveckling. Investeringen i ompositioneringen och därtill
förknippade kostnader höll tillbaka resultatet som bara ökade
marginellt för region Storbritannien.

Den politiska osäkerheten kring Brexit fortsätter att hämma
efterfrågan och ökade osäkerheten på den brittiska marknaden. Även om
det är svårt att förutsäga de kortsiktiga konsekvenserna av en hård
Brexit, har Nobia vidtagit ett antal åtgärder för att mildra risken,
inklusive att bygga egna buffertlager, inrätta buffertlager hos
viktiga leverantörer samt vidtagit administrativa åtgärder för att
göra alla importförfaranden så smidiga som möjligt.

Jon Sintorn

VD och koncernchef

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari---september-...
https://mb.cision.com/Main/5927/2938662/1128196.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.