Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Nobia AB: Nobia överlåter egna aktier

Nobias styrelse har beslutat att överlåta återköpta aktier, med stöd
av bemyndigandet från årsstämman 2014 och med syfte att leverera
aktier under personaloptionsprogrammet som beslutades vid årsstämman
2011.

Nobias årsstämma den 9 april 2014 bemyndigade styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, besluta om
överlåtelse av återköpta aktier i syfte att bland annat säkra
leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av koncernens
långsiktiga personaloptions- och prestationsaktieprogram.

Det personaloptionsprogram som beslutades vid Nobias årsstämma 2011
omfattar cirka 100 högre befattningshavare. Enligt villkoren för
programmet berättigar en personaloption till förvärv av en Nobiaaktie
under tiden från och med den 31 maj 2014 till och med den 31 december
2015, till en fastställd lösenkurs om 54,10 kronor. Rätten att
utnyttja personaloptionerna förutsätter dels att innehavaren
fortfarande är anställd i Nobia, dels att den genomsnittliga årliga
ökningen av bolagets resultat per aktie justerat för
strukturkostnader under åren 2011-2013 jämfört med genomsnittet för
åren 2009 och 2010 var minst 5 procent och maximalt 15 procent.
Maximal tilldelning uppnåddes.

Antalet aktier som kommer att överlåtas fram till årsstämman 2015 i
syfte att fullgöra ovan beskrivna personaloptionsprogram beror på
antalet personaloptioner som faktiskt utnyttas. Det kommer emellertid
inte att överstiga 1 035 000, vilket är antalet utestående
personaloptioner vid tidpunkten för detta pressmeddelande.
Försäljningen av de egna aktierna kommer att ske till priset av 54,10
kronor per aktie.

Nobia har vid tidpunkten för detta pressmeddelande 8 162 300 egna
aktier och det totala antalet aktier i bolaget är 175 293 458 aktier.

För information om genomförandet av överlåtelsen av återköpta aktier
hänvisas till
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s....

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i
Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH,
Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma
och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt
Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera
skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6
600 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är
noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:
www.nobia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/nobia-overlater-egna-aktier,c9589872
http://mb.cision.com/Main/5927/9589872/248213.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.