Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Nobia AB: Rättelse: "Delårsrapport januari - mars 2020"

Nobia utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets
delårsrapport januari - mars 2020.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:
"Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl 08:00 CET."

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen för första kvartalet minskade med 1% och uppgick
till MSEK 3 455 (3 469).

- Organisk tillväxt var -2% (-1).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 134 (260), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 3,9% (7,5).

· Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med
MSEK 35.

· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 88 (183), vilket motsvarar
resultat per aktie efter utspädning om 0,52 SEK (1,09).

· Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 212 (241).
· Utdelningsförslaget drogs tillbaka av styrelsen.
Koncernchefens kommentar
Under mars upplevde vi en av de oroligaste marknaderna i modern tid.
Även om köksbranschen inte drabbades lika hårt som många andra
branscher tvingade nedstängningen av några av våra kärnmarknader oss
att tillfälligt stänga halva butiksnätverket och hälften av våra
fabriker. En relativt stark orderbok sköts upp till senare i år och
fokus fick snabbt byta från långsiktiga strategiska initiativ till
att istället införa hälso- och säkerhetsåtgärder för att skydda våra
anställda och intressenter och säkra verksamheten på kort sikt.

Jag är mycket stolt över vad mina kollegor har lyckats uppnå. För det
första har de under många år byggt upp företaget till att bli
finansiellt stabilt med ett starkt kassaflöde och en betydligt lägre
fast kostnadsbas än när finanskrisen drabbade oss. Under dessa svåra
tider har de återigen visat prov på sin förmåga att agera snabbt och
med gott affärsmannaskap, utmärkt teamwork och en passion för att
hitta olika sätt att få läget under kontroll. På bara några dagar
inrättade vi åtgärder för att skydda medarbetarnas hälsa säkerhet,
introducera ett stort permitteringsprogram, säkra vår leverantörsbas,
lansera nya digitala verktyg för onlineförsäljning samt justera
priserna som svar på en allt hårdare valutamotvind, och mycket mer.

Till följd av den utbredda osäkerheten fattade vi beslut om att
kommunicera resultatet för kvartalet i förväg, den 14 april. Den
organiska tillväxten minskade med 2 procent, medan rörelseresultatet
minskade från föregående års MSEK 260 till MSEK 134. Trots den svåra
situationen på marknaden och valutamotvind redovisade region Norden
ett stabilt resultat för kvartalet, främst drivet av verksamheten i
Danmark där försäljningen och lönsamheten ökade inom samtliga
kanaler. I Storbritannien däremot, som påverkades mest av
nedstängningarna, minskade resultatet med MSEK 94 jämfört med
föregående år. Nedstängningen i Storbritannien hade en negativ
påverkan med cirka MSEK 50 och de förändringar som genomförs i vår
fabrik i Darlington belastade resultatet med ytterligare cirka MSEK
30. På den positiva sidan fortsatte vår strategi för att växa i
hantverkar-segmentet i Storbritannien framgångsrikt under kvartalet.

Mot bakgrund av osäkerheten till följd av coronapandemin beslutade
styrelsen att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019. Vi har
också vidtagit ett flertal andra proaktiva åtgärder för att stärka
kassaflödet och skydda resultatet, såsom bland annat permitteringar,
minskade diskretionära utgifter, uppsagda konsulter minskade
investeringar och rörelsekapitalförbättringar.

I en kris kan det också uppstå möjligheter. Samtidigt som det är
viktigt att skydda kassaflödet och likviditeten på kort sikt ska vi
också försäkra oss om att vi tar tillvara de möjligheter som
uppkommer. Genom vårt intensiva arbete med vår nya strategiska plan
har vi skapat en plattform som skapar förutsättningar för snabba
beslut som kan stärka vår ställning på marknaden. Därför är jag säker
på att vi kommer att kunna övervinna hindren på kort sikt och på
samma gång vinna marknadsandelar och utveckla företaget så att det
blir ännu effektivare och mer konkurrenskraftigt i framtiden.

Jon Sintorn
VD och koncernchef

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

"Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl 08:00 CET."

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobia-ab/r/rattelse---delarsrapport-januari--...
https://mb.cision.com/Main/5927/3104852/1242506.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.