Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-05

Nobina AB: Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) ("Nobina") har under perioden 28 november-4 december
2019 återköpt sammanlagt 182 461 egna aktier inom ramen för det
återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de
skyldigheter som uppstår med anledning av Nobinas aktiesparprogram,
dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och
säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan
uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 29
oktober 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen
(EU) 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden 28 november-4 december 2019 har aktier i Nobina
återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde
aktier) (SEK) per dag (SEK)
2019 70 000 63,00 4 410 016
-11
-28
2019 10 000 62,70 627 000
-11
-29
2019 29 364 65,30 1 917 410
-12
-02
2019 45 000 64,83 2 917 489
-12
-03
2019 28 097 64,57 1 814 262
-12
-04

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto
Securities AB för Nobinas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår
Nobinas innehav av egna aktier per den 4 december 2019 till 2 038 983
aktier. Det totala antalet aktier i Nobina uppgår till 88 355 682
aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt
artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs
detta pressmeddelande. Sedan den 30 oktober 2019 till och med den 4
december 2019 har sammanlagt 792 329 aktier återköpts inom ramen för
programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 961 667 aktier. För
information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas
till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 december 2019, kl. 16.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef, +46 72 - 967 02 61
David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 - 967 02 84

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket
Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 10
miljarder SEK (2018/19), har 11 600 medarbetare och huvudkontor i
Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida:
www.nobina.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobina-ab/r/aterkop-av-aktier-i-nobina,c2984273
https://mb.cision.com/Main/1420/2984273/1156990.pdf
https://mb.cision.com/Public/1420/2984273/a93b01c442f95732.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.