Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
28.10.2021 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Vahva kannattavuus ja kassavirta

  • Liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Kasvua rajoittivat aiemmin kertomamme haasteet liittyen toimitusketjuihin ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään Pohjois-Amerikassa.
  • Liikevaihto kasvoi vahvasti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä (+6 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta) ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmässä (+12 %).
  • Vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 40,8 % (raportoitu 40,7 %) heijastaen liiketoimintojen vahvan suorituksen jatkumista.
  • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 37,8 % (+220 pp edellisvuoteen verrattuna), mikä osoitti kustannuskilpailukyvyn parantuneen.
  • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 11,7 % (raportoitu 9,3 %), mikä on osoitus uuden toimintamallin lisäämästä tulosvastuullisuudesta.
  • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa.
  • Vahva 0,7 miljardin euron vapaa kassavirta.
  • Lanseerasimme uuden viidennen sukupolven FP5-reititinprosessorin, joka nostaa riman uudelle tasolle erityisesti energiatehokkuuden osalta.
  • Jatkoimme toimitusketjujen rajoitteiden vaikutusten hallintaa. Näemme näiden haasteiden kasvavan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.
  • Vahvistamme koko vuoden ohjeistuksemme 21,7–22,7 miljardin euron liikevaihdosta ja 10–12 % vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista, ja odotamme nyt vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa ottaen huomioon tähänastisen vahvan suorituksemme.

Kaikki yllä olevat taloudelliset luvut viittaavat vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto kolmannen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2021 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Kasvaneet teknologiainvestointimme ja voimakas kysyntä auttoivat meitä saavuttamaan oivallisen taloudellisen tuloksen myös tällä vuosineljänneksellä. Lanseerasimme kuluneen neljänneksen aikana uuden sukupolven FP5-reititinprosessorin, joka on suorituskyvyltään jopa kolme kertaa tehokkaampi ja alentaa bittikohtaista energiankulutusta jopa 75 % edelliseen tuotesukupolveen verrattuna. Tämä auttaa pienentämään sekä Nokian että asiakkaidemme hiilijalanjälkeä alentaen samalla asiakkaidemme kustannuksia.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta huolimatta aiemmin kertomistamme Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän haasteista Pohjois-Amerikassa sekä globaaleista toimitusketjujen rajoitteista. Näiden haasteiden vaikutuksen kompensoi Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän voimakas kasvu, jopa verrattaessa vahvaan vuodentakaiseen vertailujaksoon, sekä Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän kaksinumeroinen kasvu. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 11,7 % on osoitus siitä, että uusi toimintamallimme on lisännyt tulosvastuullisuutta ja parantanut kustannusten hallintaa koko organisaatiossa.

Näemme isoja kasvumahdollisuuksia yksityisissä langattomissa verkoissa, joissa meillä on jo yli 380 asiakasta. Meillä on markkinoiden kattavin tuote- ja palveluvalikoima, ja investoimme lisää tämän etumatkan säilyttämiseksi.

Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen tähänastiseen vahvaan taloudelliseen tulokseemme vuonna 2021. Arvioimme edelleen kausivaihtelun olevan tänä vuonna aiempaa vähäisempää ja vahvistamme taloudelliset näkymämme vuodelle 2021. Ottaen huomioon tähänastisen vahvan tuloksemme, odotamme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa. Vahvistuneen teknologiajohtajuuden ja kustannuskilpailukyvyn ansiosta meillä on myös jatkossa hyvät mahdollisuudet hyötyä markkinoiden voimakkaasta kysynnästä. Kansainvälisiin puolijohdemarkkinoihin liittyvä epävarmuus rajoittaa kuitenkin näkyvyyttämme vuoden viimeiseen neljännekseen ja vuoteen 2022. Jatkamme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vastata heidän tarpeisiinsa ja vähentää toimialamme kohtaaman merkittävän komponenttien kustannusinflaation vaikutuksia. Tämä yhdessä tulostamme tänä vuonna parantaneiden kertaluonteisten erien kanssa saattaa hidastaa kannattavuuskehitystämme vuonna 2022.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)7–9/20217–9/2020Muutos 7–9/2021 vrt. 7–9/2020Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7–9/2021 vrt. 7–9/2020
1–9/20211–9/2020Muutos 1–9/2021 vrt. 1–9/2020Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–9/2021 vrt. 1–9/2020
Raportoitu tulos        
Liikevaihto5 3995 2942 %2 %15 78815 2993 %6 %
Bruttokateprosentti140,7 %37,1 %360 pp 39,9 %36,9 %300 pp 
Tutkimus- ja kehityskulut1-1 036-92312 % -3 096-2 9425 % 
Myynnin ja hallinnon kulut1-674-6317 % 
Författare GlobeNewswire