Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-24

Nolato: Nolatos årsstämma 2018

Nolato har under tisdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 12,50 kr
per aktie. Avstämningsdag är torsdag den 26 april 2018 och
utdelningen beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden onsdag den
2 maj 2018. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är onsdag 25
april 2018.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven
Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke
Rydh och Jenny Sjödahl. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.
Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor till slutet av årsstämman 2019 utsågs det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB med aukt. rev. Joakim Falck som
huvudansvarig.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av en
representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna
vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna
och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så
snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2019.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

En utskrift av koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas
www.nolato.se/ir.

------
För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid
stämman, 0708-207000 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i
Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter
i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder
inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn
Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2018 kl 18.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolatos-arsstamma-2018,c2504095
http://mb.cision.com/Main/966/2504095/828325.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.