Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-11

NORBIT – Resultater for tredje kvartal 2021

Trondheim, 11. november 2021: NORBIT rapporterer historisk høye inntekter for tredje kvartal 2021 på 200 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for transaksjonskostnader i forbindelse med oppkjøpet av iData var EBITDA-resultatet 37 millioner kroner, noe som representerer en margin på 18 prosent. For de ni første månedene av 2021 har selskapet oppnådd 538,9 millioner kroner i inntekter, opp fra 456,7 millioner kroner i fjor, og et EBITDA-resultat på 101 millioner kroner.

– Den positive veksten fortsatte i tredje kvartal, hvor alle segmenter bidro til økningen. Både Oceans og Connectivity har økt lønnsomhet fra samme periode i fjor. Det er tilfredsstillende å se at vi har gjenvunnet både fart og moment i år, og at vi ser resultater av våre strategiske prioriteringer, sier adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet.

NORBIT endrer navn på segmentet Intelligent Traffic Systems (ITS) til Connectivity, hvor ITS som et undersegment vil fortsette å tilby skreddersydde løsninger innen Dedicated Short-Range Communications (DSRC), i tillegg til det nye undersegmentet Smart Data innen Internet of Things (IoT) bestående av nylig oppkjøpte iData, NORBIT AblePay og NORBITs satsning på skreddersydd IoT i utvalgte nisjeapplikasjoner. Connectivity hadde 46 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal, opp fra 21,8 millioner kroner i tredje kvartal 2020, med en EBITDA-margin på 27 prosent.

– NORBIT har lang erfaring fra design, produksjon og distribusjon av low power wireless bombrikker, sensorer og kommunikasjonsmoduler i store volumer. Denne erfaringen skal vi anvende i utvalgte nisjemarkeder for IoT. Connectivity beskriver på en mer dekkende måte hva vi gjør i denne enheten; nemlig å muliggjøre ytterligere digitalisering av viktige forretningsprosesser for våre kunder. Dette gjør vi gjennom datainnsamling og analyser med skreddersydde sensorer og integrerte løsninger for konnektivitet, skylagring og databehandling med mulighet for direkte integrasjon mot kundens egne systemer eller som frittstående tjenester, sier Weisethaunet.

Segmentet Oceans rapporterer om inntekter på 91,8 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 31,2 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en margin på 34 prosent. Veksten var særlig drevet av fortsatt sterkt sonarsalg, hvor Asia og Europa viser god vekst år over år. Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) hadde inntekter på 68,8 millioner kroner og en EBITDA-margin på omtrent null i perioden, mens omsetningen for de første ni månedene var 214,5 millioner kroner med en EBITDA på 13,9 millioner kroner.

De siste tre månedene av året har historisk vært det sesongmessig sterkeste kvartalet i Oceans, og aktivitet fortsetter å være høy både innenfor sonar og miljøovervåkning. For Connectivity gjentar NORBIT forventningene om inntekter på over 100 millioner kroner i andre halvdel av året, mens inntektene i PIR er ventet å stige noe fra tredje kvartal drevet av ytterligere salg av R&D-tjenester og produkter.

I 2022 har NORBIT en målsetning om å levere omsetning på omtrent NOK 1,0 milliard drevet av vekst i alle tre forretningsområdene. Med de pågående forstyrrelsen i komponent og råvaremarkedet, inkludert økte lede og transport-tider, kan ikke risiko for komponentmangel fullt ut elimineres. NORBIT jobber imidlertid aktivt for å forberede seg på den forventede aktivitetsøkningen, og for å sikre leveringsevne på best mulig måte, ved å øke sikkerhetslagrene og ved å styrke organisasjonen på tvers av alle forretnings-segmentene.

NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

Vedlagt er rapporten for tredje kvartal og presentasjonsmaterialet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag fra klokken 10:00 via et webinar som arrangeres av Sparebank 1 Markets: https://attendee.gotowebinar.com/register/4857091934676346894.


For mer informasjon:
Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 959 62 915
Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA


NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte nisjer som løser utfordringer med innovative løsninger i tråd med misjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningsområder: Oceans, Connectivity og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans leverer skreddersydd teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity (tidligere ITS) omfatter NORBITs teknologi innenfor low power wireless løsninger for elektronisk identifikasjon av kjøretøy og ferdsskrivere, i tillegg til en ny vertikal som omfatter det ungarske softwareselskapet iData og NORBITs initiativer innenfor skredderydd IoT i utvalgte nisjemarkeder. PIR segmentet tilbyr R&D tjenester, proprietære produkter og kontraktsproduksjon til utvalgte kunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim med produksjon i Norge, har 400 ansatte og en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 11. november 2021 kl 07.00 CEST.

Vedlegg


Författare GlobeNewswire