Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.11.2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
01.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 548 10,74 5 894 104,49
740
XHEL 214 10,70 2 294 659,30
374
CEUX 218 10,73 2 347 607,46
774
AQEU 34 963 10,71 374 567,30
TQEX 952 10,77 10 248,78
XCSE 42 833 10,70 458 272,34
Summa 1 060 10,73 11 379 459,67
636

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,8791 och DKK till EUR 7,4394
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 42 645 821 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision