Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-14

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 14.01.2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
14.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 14.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 345 11,24 3 882 898,57
492
XHEL 247 11,25 2 780 989,71
309
CEUX 336 11,24 3 784 471,20
698
AQEU 34 467 11,24 387 499,98
TQEX 12 370 11,22 138 747,22
XCSE 43 983 11,25 494 806,68
Summa 1 020 11,24 11 469 413,36
319

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2676 och DKK till EUR 7,4410
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 33 706 107 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision