Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 30.09.2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
30.09.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.09.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XHEL 451 8,78 3 962 294,93
523
CEUX 277 8,78 2 438 615,08
677
TQEX 35 010 8,79 307 602,75
XSTO 207 8,79 1 828 159,29
889
XCSE 26 403 8,77 231 675,08
Summa 998 8,78 8 768 347,13
502

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8788 och DKK till EUR 7,4357
** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 767 485 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision